Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Vișeu de Sus

Județ: Maramureș Site-uri utile:
Primaria Vișeu de Sus
Regiunea geografică: Maramureș
Populație: 15 037 loc (locul 121)
Recensământ: 2002
Suprafață: 443 km2 (locul 2)
Densitate: 38 loc/km2 (locul 173)
Altitudine: - m. (locul - )
Atestare documentară: - (locul - )
Latitudine: 47 grade 43' 48"
Longitudine: 24 grade 22' 12"
Localități: Vișeu de Mijloc
Primar: Vasile Ciolpan (PNL)
 
Vișeu de Sus este un oraș din județul Maramureș, Transilvania, România. Are o populație de 16.887 locuitori.

Istorie Vișeu de Sus


În 1365 - februarie, 2 - prima mențiune documentară sub forma „ambele Vișae" (Vișeu de Jos și Vișeu de Mijloc) sunt dăruite de regele Ludovic I al Ungariei voievodului maramureșean Balk (conform „Diplome maramureșene din sec. XIV-XV" de Ioan Mihaly de Apșa, 1900). În 1385 - într-o diplomă menționată de Ioan Mihaly de Apșa apare pentru prima data numele Vișeu de Sus.

Amplasare Vișeu de Sus


Orașul este situat în estul județului Maramureș, în sud-estul Depresiunii Maramureșului, între râurile Vișeu și Vaser, de o parte și de alta a acestora și a afluenților care pătrund adânc între coastele dealurilor și munților, la 30 km de
Pietrosul Rodnei (2.305 m) și 40 km de Vf. Pop Ivan (1.937 m) din Munții Maramureșului.

Limite geografice: N - Ucraina, S - comuna Săcel, E - comuna Moisei, V - comunele Vișeu de Jos și Poienile de sub Munte.

Orașul Vișeu de Sus, depresiune îngustă, așezat în zona de trecere de la munții de origine vulcanică și sedimentate cutate ai Țiblesului la cei de încrețire ai Maramureșului și Rodnei, formați din șisturi cristaline. Izvoarele de ape minerale existente chiar în oraș evidențiază o fostă activitate vulcanică, iar zăcămintele bogate în polimetale de pe Valea Vaserului sunt mărturie a unor vechi erupții vulcanice.

Culoarul Vișeului, principala axă de circulație maramureșeană, este mărginit la E de treapta unor munți de fliș de mică înălțime (1.100-1.200 m) care formează bordura marilor înălțimi ale Munților Maramureșului care depăsesc 1.900m (Pop Ivan, Farcău, Mihăilescu). La V culoarul este delimitat de culmea Vișeului alungită între Vișeu și Iza, alcătuită din formațiuni ale flișului paleogen cutat, dar de mică altitudine (600-700 m). Aproape de vărsarea Vișeului în Tisa, valea se îngustează în defileu. Cele două râuri au terase foarte dezvoltate: 1-terasa parc, între râuri unde este așezat orașul; 2-terasa poduri, pe dreapta: 35 m înălțime față de nivelul râurilor, se continuă până în Vișeu de Jos; 3-terasa Arșița, pe stânga, mai înaltă.

Rețeaua hidrografică Vișeu de Sus


*Râul Vișeu izvorăște din Munții Rodnei, sub pasul Prislop, la 1409 m altitudine. Se formează din izvoarele și pârâurile Vișeuț, Fântâna și Cisla. Are 77 km lungime și se varsă în Tisa la 330 m altitudine în localitatea Valea Vișeului.
*Râul Vaser izvorăște din Munții Maramureșului; se formează din izvorul Boului și izvorul Munceii Albi. Are 62 km lungime și este cel mai important afluent al Vișeului, având un debit mai mare decât acesta.

Demografie Vișeu de Sus


La recensământul din 2002 au fost înregistrați 16.879 locuitori din care români 14.878, germani 1.114, maghiari 530, ucrainieni 274 și 1 rus-lipovean, 2 polonezi, 2 italieni și 1 armean.

Principalele confesiuni cuprind 14.102 ortodocși, romano-catolici 1.884, greco-catolici 605, adventiști de ziua a șaptea 56, reformați 76, penticostali 42, creștini după Evangelie 40 și baptiști 33.

Turism Vișeu de Sus


Valea Vaserului și Vișeu de Sus Vișeu de Sus


Aflată în partea estică a orașului Vișeu de Sus, valea Vaserului are o lungime de circa 40 km. Prin vale circulă pufăind din greu, cu maxim 30 km/h, ultima „mocăniță” din România, și una dintre ultimele din Europa. Pe vale, unde singurul acces este bătrâna mașină cu aburi care își toarnă nisip pe „cale” și care trebuie să-și ia avânt chiar și pentru urcușurile ușoare, circulă mai tot timpul forestierii și, mai nou, grupuri de turiști dornici de o experiență inedită. Pentru turiști se folosesc trenuri speciale.

Potențialul natural și antropic al Vișeului Vișeu de Sus


Izvoarele de ape minerale existente chiar în oraș evidențează o fostă activitate vulcanică, iar zăcămintele bogate în polimetale de pe valea Vaserului sunt mărturie a unor vechi erupții vulcanice.

Culoarele Vișeului sunt principala axă de circulație maramureșeană, fiind mărginită la est de treapta unor munți de mică înălțime, care formează bordura marilor înălțimi ale Munților Maramureșului. La est culoarul este dominat de culmea Vișeului, iar în apropiere de vărsarea Vișeului în Tisa, valea se

îngustează în defileu.

Un obiectiv natural de mare valoare îl reprezintă Valea Vaserului, care izvorăște din Muntele Ignătescu. Aceasta are un mare potențial oferind componentele esențiale ale ambianței umane: peisaj, pământ, aer, apă, dar mai ales omenie.

Orașul are o poziție geografică situată la limita unor zone de interes turistic și intersecția unor trasee și circuite turistice. Pe Valea Vaserului există turism încă de la începutul secolului XX. Importantă pentru Valea Vaserului este mocănița, trenul cu aburi, care duce până la stația Cozia.

Linia ferată pe ecartament îngust (760 mm) a fost construită între anii 1930—1933. Lungimea căii ferate este de 56 kilometri. Locomotivele, model „Reșița”, sunt fabricate în anii ‘50.

Cea mai înaltă altitudine a liniei ferate este în zona Comanu 1.100 m, plecarea din Vișeu de Sus fiind la altitudinea de 600 m.
Greutatea locomotivei este de 24.8 tone cu combustibil, iar goală de 20 tone.

Trenul încă circulă în scopuri industriale, pentru exploatarea lemnului și în scopuri turistice. Vagoanele pentru turiști pot fi vagoane terasă sau vagoane de clasă. Există și vagoane pentru materiale, platforme și lemn.

Calea ferată traversează o zonă împădurită, și este o cale ferată de ecartament îngust (760 mm), ce oferă pasionaților de excursii feroviare peisaje deosebite pe un parcurs de aproximativ 60 km. Aici „bătrâna mocăniță” duce cu greu vagoanele în inima pădurii patinând și aruncând scântei. Sunt necesare două opriri pentru alimentarea cu apă și chiar „tenderul” improvizat - vagonetul cu bușteni pentru foc - trebuie completat.

Monumente pe Valea Vaserului Vișeu de Sus


În anul 1909 pe Valea Vaserului la Făina se ridică o capelă și tot acum sunt terminate două cabane la Stațiunea Șuligu.
Pe valea Vaserului se poate practica vânătoarea. Se poate vâna în funcție de sezonul de vânătoare: 1 septembrie și 15 decembrie sezonul de cerbi, pentru mistreți între 1 august și 15 februarie, pentru urs trebuie aprobare specială, iar pentru cocoșul de munte 1 aprilie- 15 mai, pentru alte animale.

Valea Vinului Vișeu de Sus


Valea Vinului este un loc de agrement foarte apreciat, aici aflându-se și un izvor de apă minerală (numit de localnici „borcut”).

Potențialul turistic antropic al zonei Vișeu de Sus Vișeu de Sus


Este reprezentat de bisericile de lemn și de arhitectura gotică a bisericilor construite după 1835.
Biserici și mănăstiri precum: biserica ortodoxă, fostă greco-catolică, construită între anii 1832-1844, ctitoria preoților Vasile Roșca și Simeon Pop, biserica ortodoxă din 1832, biserica romano-catolică construită între anii 1912-1918 cu hramul „Ioachim și Ana” - ctitor preot Schiller Carol, arhitect italianul Maretti Augustino.

Mănăstirea de pe Valea Scradei. Pe hotarul ei a fost o mănăstire, biserica veche a fost adusă în anul 1762 în sat. În fiecare an, pe data de 8 septembrie se obișnuiește să se meargă în pelerinaj.

Mai sunt de menționat biserica ortodoxă construită între anii 1933-1937, ctitor preot Sebastian Sârcu, biserica ortodoxă din centrul orașului și biserica de lemn din curtea spitalului orășănesc.

Alte obiective însemnate sunt cimitirul evreiesc și cartierul germanilor numit Țâpțărai (Zipserai).

Spațiul construit Vișeu de Sus


In zona centrală a orașului au mai rămas clădiri construite la sfârșitul secolul al XIX-lea, adevărate monumente arhitectonice precum: casa marelui proprietar și primpretor din plasa Vișeu, Pop Șimon (azi Primăria orașului), vechea clădire care a funcționat peste 30 de ani ca spital, clădirea numită «Irina» și casa primpretorului Faust Sălăgeanu.

Dintre biserici amintim: fosta biserica greco-catolică, azi ortodoxă (1832-1844), biserica romano-catolică (1912-1918), biserica ortodoxă din centru (1933-1937), biserica nouă de lemn, ortodoxă, de la Spitalul Orășenesc și biserica de lemn greco-catolică.

Dotări de agrement și sport Vișeu de Sus


Există un stadion de fotbal pe strada Bogdan-Vodă unde se întrunesc echipe de fotbal locale și din orașele sau satele învecinate.
Liceul Bogdan-Vodă din Vișeu de Sus are în curte o sală de sport unde se pot practică diverse sporturi precum: mini-fotbal, handbal, tenis, baschet, tenis de masă, gimnastică. O sală modernă și nou amenajată există la Borșa. Există un teren de sport la Grădinița nr.1, de asemenea în curțile școlilor generale. Atletism se poate practica în parcul din oraș. În curtea spitalului orășenesc există un teren de tenis pe care se poate juca fără nici o taxă, doar trebuie adus un fileu și rachete proprii.

Se pot aborda și o serie de sporturi mai extreme în zona aceasta:
*Motocross
*Off-road
*Zbor cu parapanta
*Ciclism
*Schi
*Echitație

Unități de cazare Vișeu de Sus


În Vișeu de Sus există două hoteluri importante: Bradu (în centrul orașului) și un hotel de două stele: Gabriela (amplasat la ieșirea din oraș spre Moisei).

Transport Vișeu de Sus


Cel mai apropiat aeroport de Vișeu de Sus este cel de la Baia Mare, cel mai apropiat aeroport internațional fiind cel de la Cluj-Napoca. Orașul este legat de Baia Mare, reședința județului, prin DN18 care face legătura între Baia-Mare și Iacobeni (între Județul Maramureș și județul Suceava), iar DN17C face legătura cu Năsăud-Săcel-Moisei.

Mai există încă o cale de acces din Baia Mare către Vișeu de Sus, și anume prin orașul Cavnic, apoi prin Budești, Călinești și pe Valea Izei, trecând prin localitatea Bârsana, apoi din comuna Bogdan Vodă se poate trece peste dealul din Bocicoel de unde se ajunge în Vișeu de Jos, iar de acolo, foarte aproape este orașul Vișeu de Sus.

Vișeu de sus este legat de Moldova prin pasul Prislop; cu Transilvania prin pasul Șetref; cu Baia-Mare prin Sighetu Marmației.

Distanțele dintre Vișeu de Sus și celelalte orașe:
*Între Vișeu de Sus și Sighetu Marmației: 60 km
*Între Vișeu de Sus și Baia Mare: 120 km
*Între Vișeu de Sus și Borșa: 36 km
*Între Vișeu de Sus și Satu-Mare: 189 km
*Între Vișeu de Sus și Cluj-Napoca: 170 km
*Între Vișeu de Sus și Vatra-Dornei: 94 km
*Între Vișeu de Sus și Gura-Humorului: 142 km
*Între Vișeu de Sus și Suceava: 166 km
Mai există drumuri județene care leagă mici localități sau sate.

Feroviar se poate doar prin gara CFR de la Vișeu de Jos, de aici spre direcția Sighetu-Marmației. Din Salva există legături pe calea ferată spre marile orașe precum: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, București, Timișoara, Iași.

Telecomunicații Vișeu de Sus


Orașul este conectat la rețeua fixă Romtelecom, în jur de 6000 de abonați, însă se continuă extinderea. Există mai multe rețele de telefonie mobilă: Orange, Vodafone, Cosmote, Zapp. Aproape fiecare rețea are un magazin de telefonie mobilă. Există un internet-café, în trecut erau mai multe. Conectarea la internet se face prin intermediul a diverse firme particulare. Centrul este conectat prin magistrala oferită de televiziunea prin cablu. Televiziune de cablu local are acoperire în circa 40% din oraș, ocazional prezintă evenimente locale si este conectată la televiziunea AXA tv din Baia-Mare. În oraș există o bibliotecă orășenească și 9 biblioteci școlare, o fundație de dezvoltare locală: Pro Vișeu și agenții de turism ca: Ecotours, Vasertour.

Etnografie Vișeu de Sus


Vișeu de Sus face parte din regiunea etnografică Maramureș, regiune cunoscută pentru porțile de lemn, bisericile de lemn, portul popular, tradiție și folclor.

În Vișeu există un Muzeu De Istorie și Etnografie, unde sunt expuse variate valori istorice, culturale, de port din zona Vișeu de Sus. Un eveniment important îl reprezintă Hora la Prislop, organizată în fiecare an, în luna august, la pasul Prislop.

În zonă se mai poate vizita:

Complexul țărănesc de la Ieud - cuprinde moară, piuă, vâltoare, război de țesut
* Atelierul de ceramică
Încercați și dumneavoastră să realizați un vas din lut……
* Ateliere de țesătorie
Veți vedea cum se obține pânză pendru diferite articole de îmbrăcăminte și nu numai.
* Atelierul meșterului popular Tulean Gheorghe
Tradiția lemnului este vie în Maramureș.
* Atelierul de prelucrat piei, meșterul Skurka Iosif
* Atelierul meșterului de obiecte religioase ortodoxe ucrainiene Beucă Ștefan.
 
 
Stema orașului Vișeu de Sus
Stema orasului Vișeu de Sus
 
Poziția orașului Vișeu de Sus în cadrul județului Maramureș
Pozitia orasului Vișeu de Sus in cadrul judetului Maramureș
 
Harta rutieră a orașului Vișeu de Sus


Hoteluri din Vișeu de Sus

Vedere din satelit a orașului Vișeu de Sus


Cazare in Vișeu de Sus

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Vișeu de Sus