Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Târgu Mureș

Județ: Mureș Site-uri utile:
Primaria Târgu Mureș
Regiunea geografică: Transilvania
Populație: 134 290 loc (locul 16)
Recensământ: 2002
Suprafață: 41 km2 (locul 172)
Densitate: - loc/km2 (locul - )
Altitudine: 320 m. (locul 101)
Atestare documentară: 1332 (locul 71)
Latitudine: 46 grade 32' 59"
Longitudine: 24 grade 33' 35"
Localități:
Primar: Dorin Florea, PD
 
Târgu Mureș, mai demult "Mureș-Oșorhei", este municipiu reședință de județ și cel mai mare oraș al județului Mureș, Transilvania, România. Situat în zona central-nordică a României, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureș, orașul are ca delimitare geografică râul Mureș și dealul Cornești. Târgu Mureșul se învecinează cu comunele Sângeorgiu de Mureș, Cristești, Livezeni, Sântana de Mureș și Sâncraiu de Mureș.

Municipiul se află la:
* București - 448 km de pe linia ferată si pe șosea 346 km
* Brașov - 282 km |pe linia ferată | pe șosea 171 km
* Cluj Napoca - 127 km pe linia ferată | pe șosea 105 km
* Sibiu - 189 km pe linia ferată | pe șosea 124 km
* Suceava - 368 km pe linia ferată | pe șosea 281 km

Istoric Târgu Mureș


Săpăturile efectuate de arheologul Ștefan Kovács au confirmat faptul că teritoriul de azi al orașului Târgu Mureș a fost locuit încă din preistorie. Au fost descoperite o serie de locuințe preistorice, resturi de oase, vase de lut, obiecte de cremene și de bronz, mici statuiete de pământ datate ca fiind din 2000 î. de Ch. Sapaturile arheologice au scos la iveală urme umane din epoca pietrei lustruite, a celei de bronz și a fierului; s-au descoperit și vestigii aparținând culturii Criș cea mai veche cultură neolitică din România.

Descoperirile arheologice de la Cristești, Cetatea de la Morești, Cipău, Sântana de Mureș atestă continuitatea populației băștinațe și după retragerea Aureliană. Cetatea de la Morești de lângă Târgu Mureș confirmă existența unor forme de organizare administrativă în momentul invaziei triburilor migratoare.

În 1332 - 1370 Târgu Mureș figurează într-un registru de dijmă ale Papilor ca Novum Forum Siculorum (Târgul nou al secuilor), iar mai apoi în diplomele regelui Ludovic I. Totodată orașul poate fi găsit în istoriografie sub denumirea ungurescă Szekelyvasarhely sau Vasarhely .

În 1616 Tamas Borsos, primarul orașului, primește de la Gabriel Bethlen, principele Ardealului, dreptul de municipiu pentru oraș și totodată se fixează și numele unguresc de Marosvasarhely.

În 1709 izbucnește o epidemie de holeră care pustiește orașul Târgu Mureș și împrejurimile din județul Mureș.

În 1786 se înființează prima tipografie din Târgu Mureș. În această perioadă mișcarea culturală și literară iluministă care a condus la apariția Școlii Ardelene, avându-i ca reprezentanți pe Gheorghe Șincai, Petru Maior, au avut contribuții la dovedirea continuității populației daco-romane în Dacia, au militat pentru dezvoltarea învățământului, pentru drepturi egale cu ale maghiarilor secuilor și sașilor și pentru desființarea iobăgiei. Tot în această perioadă se remarcă Bolyai Farkas profesor la colegiul reformat și fiul său creator al geometriei neeuclidiene. Astăzi numele este purtat de o stradă și un liceu din oraș.

Anul 1848 găsește orașul Târgu Mureș cuprins de idei revoluționare. Avram Iancu și Alexandru Papiu Ilarian formulează ideile Adunării de la Blaj. Alexandru Papiu Ilarian, un exponent al tineretului român din acea perioadă, scrie o petiție în care afirmă: "„să fie înscăunată dreptatea și egalitatea, să fie asigurată existența națională și folosirea dulcii dulcii limbi materne pentru toate națiunile ce locuiesc în Ardeal și Ungaria, să se desființeze robotele fără nici o despăgubire ....”". În Târgu Mureș, în casa lui Avram Iancu,
(strada astăzi îi poartă numele) au prins contur ideile care se regăsesc în programul Adunării de la Blaj.

În 1866 Mihai Eminescu poposește în Târgu Mureș. Poetul se odihnește la Calul Bălan din strada Călărași 13, ulterior a fost amplasată o placă comemorativă care să amintescă de trecerea poetului prin oraș.

Orașul a fost cunoscut până în perioada interbelică sub denumirea de "Murăș-Oșorhei". Atât Avram Iancu, cât și ceilalți fruntași români care au studiat sau au activat în orașul de pe Mureș foloseau cu consecvență numele de "Oșorhei", derivat din cuvântul maghiar "vásárhely" (a se pronunța "vașarhei"), ceea ce înseamnă "târg". Denumirea de Târgu Mureș a fost adaptată în timpul administrația interbelice.

Sfârșitul anul 1989 găsește orașul cuprins de febra dorinței de schimbare. Regimul comunist, ca și în celelalte orașe ale țării, este privit cu ostilitate, astfel că atunci când tonul destrămării comunismului dat la Timișoara s-a făcut auzit în toată țara, mureșenii și-au adus și ei contribuția la demolarea vechilor structuri. Morții din acele zile tulburi ale începutului democrației din România, stau drept mărturie a evenimentelor tragice, premergătoare formării României post-comuniste.

La mitingul desfășurat în 21 decembrie 1989, în piața centrală a orașului au participat câteva mii de persoane. A fost organizată o tribună populară, la care diferiți revoluționari și-au exprimat nemulțumirile față de regimul comunist. În timpul evenimentelor au existat conflicte între armată și revoluționari, urmate de schimbului de focuri, mai mulți oameni fiind răniți, iar unii decedați. Adrian Hidoș, Pajka Karoly, Ilie Muntean, Bodoni Sandor, Tamasi Erno, din rândul revoluționarilor, Adrian Mare, Puczi Andrei Liviu și Takacs Szilard, din rândul militarilor, au decedat.

În martie 1990, pe fondul tensiunilor interetnice a avut loc în Târgu Mureș unul din cele mai violente conflicte sociale de după 1990, din România.

În 22 februarie 2000 ca semn de cinstire pentru jertfele date și pentru eroismul manifestat în lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, municipiul Târgu Mureș este declarat Oraș-martir.

Populație Târgu Mureș


Spre sfârșitul secolului al XIX orașul cunoaște o dezvoltare urbanistică, însoțită de o creștere a populației, ca urmare a dezvoltării industriale, construindu-se primele fabrici din oraș, dar și ca rezultat al conectării municipiului la rețeaua feroviară a României. În prima jumătate a secolului XX se remarcă o creștere a activitățiilor economico-culturale fapt care produce o nouă creștere a populației orașului. Astfel de la 38.517 locuitori în anul 1930, orașul ajunge să numere în anul 1948, 47043 locuitori. În perioada socialistă datorită politicii de industrializare și urbanizare, concretizată și prin construirea unor noi ansambluri rezidențiale, orașul cunoaște o creștere semnificatică a populației, intrând în categoria marilor orașe ale României, ajungând în anii '70 să depășească 100.000 locuitori.

Deși prognozele din perioada socialistă anticipau pentru anii '80-'90 o creștere explozivă a numărului locuitorilor (peste 140 mii locuitori pentru 1980, în anul 1990 peste 200 mii, 260 mii în anul 2000), realitatea istorică și socială a invalidat aceste cifre. Conform recensământului din 1992 orașul avea 164.445, iar conform celui din 2002 populația stabilă a orașului era de 149.577 locuitori.

Structura confesională Târgu Mureș


Recensământul din 1992 După religie au fost înregistrați "69 700" ortodocși, "24 923" romano-catolici, "54 443" reformați, "4 931" greco-catolici, "4 546" unitarieni, "480" evangheliști, "355" baptiști, "900" penticostali, "1 053" adventiști, "2 132" alte religii, "992" atei.

Recensământul din 2002 În funcție de religie există "69 726" (46,62%) ortodocși, "44 849" (29,98%) reformați, "20 156" (13,48%) romano-catolici, "4 051" (2,71%) greco-catolici, "3 891" (2,60%) unitarieni, "6 904" (4,6%) din alte religii

Structura etnică Târgu Mureș


Recensamantul din 1992: După etnie locuitorii se împart în "84 492" maghiari, "76742" români, "558" germani, "3 259" țigani, "156" evrei, "128" alte etnii.

Recensământul din 2002: Structura pe etnii este următoarea: din totalul de 150041 locuitori ai municipiului sunt 75533 români, 70108 maghiari, 3660 țigani, 304 germani etc..

Geografie Târgu Mureș


Târgu Mureș este amplasat la intersecția a trei zone geografice Câmpia Transilvaniei, Valea Mureșului și Valea Nirajului, la o altitudine de aproximativ 320 m față de nivelul mării. Ridicat inițial pe terasa inferioară de pe stânga râului Mureș, orașul s-a dezvoltat de-a lungul timpului ocupând și povârnișurile și dealurile din apropiere. În prezent orașul se întinde de o parte și de alta a cursului râului Mureș și pe dealul Cornești și dealul Nirajului.

Suprafața totală a orașului este de 66,96 km² și are 203,1 km rețea de transporturi auto, 175 km străzi, 236 km rețea canalizare publică, 225 km rețea apă potabilă și 197 km rețea de gaze naturale. Fondul funciar este de 4.930 ha din care 2.690 ha în intravilan, iar 2.240 ha în extravilandin. Suprafața totală a spațiilor verzi este de 223,4 ha.

Fondul total de locuințe este 57.070 împărțite în următoarele cartiere: Tudor Vladimirescu, 1848 (sau Dâmbul Pietros), Aleea Carpați, Budai, Zona Centrală, Cornișa, Gara de Sud, Libertății, Livezeni, Mureșeni, Substejăriș.

Clima Târgu Mureș


Clima este continentală moderată, iar temperaturile sunt cuprinse între -32,8°C și +39°C.

Politică Târgu Mureș


Consiliul Local este compus din 23 consilieri, împărțiți astfel:
Partid Consilieri
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 12
Partidul România Mare 4
Alianța Dreptate și Adevăr (3 PNL) 3
Partidul Social Democrat 3
Partidul Unității Națunii Române 1

Economie Târgu Mureș


În prezent în Târgu Mureș există peste 8500 de agenți economici cu capital privat, dar și câțiva agenți economici cu capital integral sau majoritar de stat.

Ramuri industriale Târgu Mureș


*Industria construcțiilor de mașini
*Industria chimică
*Industria prelucrării lemnului
*Industria textilă
*Industria pielăriei
*Industria alimentară

Transport Târgu Mureș


Cultură Târgu Mureș


Educație Târgu Mureș


În municipiu Târgu Mureș funcționează 102 de unități de învățământ care pot fi împărțite astfel: 41 pentru învățâmântul preșcolare, 20 pentru învățământul primar și gimnazial, 6 licee, 10 grupuri școlare, 10 școli complementare sau de ucenici, 10 postliceale sau de specialitate, și 4 instituții de învățământ superior.

Principalele instituții de învățământ liceal ale orașului sunt: Colegiul „Alexandru Papiu Ilarian”, Colegiul „Unirea”, Liceul Bolyai Farkas, Liceul Pedagogic, Liceul Economic, Liceul de Arta, Electromureș, Colegiul Agricol "Traian Săvulescu".

Învățământul superior în Târgu Mureș este reprezentat de instituții de stat și de instituții particulare. Din prima categorie fac parte Universitatea de Medicină și Farmacie, Universitatea „Petru Maior", Universitatea de Artă Teatrală. Din a doua categorie fac parte: Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Sapientia, Universitatea Tehnică Gabor Denes.

Cercetarea în domeniul științelor sociale este efectuată în unul din institutele Academiei Române, Institutul de cercetări socio-umane "Gheorghe Șincai", înființat 1957. Cercetătorii care activează aici acoperă mai multe domenii ale științelor sociale, precum: istoria, istoria literaturii și literatura comparată, psihologia.

Programele de cercetare derulează și Universitatea de Medicină și Farmacie din oraș. Prin temele de cercetare abordate, universitatea încearcă să își păstreze un loc de frunte în școala românească de medicină Un plus în consolidarea imaginii școlii de medicină din Târgu Mureș este adus și de centrul de instruire național în medicina de urgență, efectuat de SMURD Târgu Mureș.

Turism Târgu Mureș


Orașul Târgu Mureș are o ofertă destul de bogată în ceea ce privește activitățile specifice turismului. Alături de activități de recreere, populația orașului sau turiștii au la dispoziție o serie de obiective care pot fi vizite pentru a cunoaște istoria locurilor și a populației care trăiește în acestă zonă.

Deși în Târgu Mureș nu s-au păstrat clădiri deosebit de vechi, orașul trecând prin mai multe incendii de-a lungul timpului, vechea urbe reușește să-și păstreze aerul de oraș medieval, cel puțin în partea centrală orașului. Aici, o serie de clădiri frumos ornamentate amintesc de vechiul târg din perioada medievală sau de orașul în plină dezvoltare din perioada interbelică.

Piața centrală, piața Trandafirilor, renumită datorită trandafirilor care împodobesc piața în ultimii zeci de ani, este locul în care se desfășura „Târgul de pe Mureș” fiind totodată și punctul central din care orașul a început să se extindă. În Piața Trandafirilor se regăsesc și principalele simboluri arhitecturale ale orașului. Palatul Culturii este un astfel de simbol, renumit mai ales datorită Sălii oglinzilor și a vitraliilor cu care este ornată clădirea.

Alte două clădiri reprezentative pentru municipiu, aflate în apropierea Palatului Culturii, sunt și Palatul Prefecturii din Târgu Mureș și Palatul Primăriei. În partea opusă a pieței Palatul Apollo și Teatrul Național sunt dovada vie a evoluție orașului de la târg la centru cultural.

Un alt reper al orașului și totodată un punct turistic important este Cetatea medievală. Construită la începutul secolului XVII, având ziduri și bastioane puternice, bine păstrate până astăzi, cetatea prezintă în incinta acesteia o biserică reformată cu o arhitectaură gotică din secolul XIV-lea. Cetatea este și locul unde au loc diferite acțiuni cultural-artistice, existând expoziții de pictură, fotografie. Aceste tipuri de acțiuni au loc mai ales în perioada zilelor Târgu Mureșului, în luna iune a fiecărui an.

Multiculturalismul și-a lăsat amprenta asupra istoriei orașului, dar și asupra arhitecturii orașului, mărturie stând edificiile religioase ale diferitelor culte. Cele mai reprezentative astfel de edificfii sunt: Biserica ortodoxă din lemn (secolul XVIII), Catedrala ortodoxă Înălțarea Domnului, Biserica Buna Vestire, Biserica Unitariană, Biserica Catolică, Templul israelit, Biserica Reformată (secolul XV).

O arhitectură aparte poate fi remarcată vizitând o serie de clădiri de o reală însemnătate pentru viața culturală a orașului precum Casa Teleki, Casa Banyai, Casa Kopeczi, Casa cu Arcade, Biblioteca Teleki-Bolyai.

Tradiția, cultura și istoria orașului poate fi cunoscută vizitând muzeele orașului situate în zona centrală a orașului: Muzeul de Etnografie și Arta Populară, Muzeul de Științele Naturii, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Județean Mureș.

Identitatea orașului este reprezentată prin intermediul monumentelor și statuilor presărate pe întreg spațiul Târgu Mureșului. Cele mai semnificative sunt Monumentul Latinității, Statuia lui Avram Iancu, statuia primarului Emil Dandea, Monumentul Ostașul Român, statuia reprezentându-i pe Bolyai Farkas și Bolyai Janos.

Facilitățile existente pentru petrecerea timpului liber sunt în strânsă legătură cu așezarea geografică a orașului. Orașul fiind amplasat pe cursul râului Mureș a făcut posibilă construirea unui complex de agrement (cunoscut sub denumirea Weekend). În interiorul complexului există mai multe bazine pentru înot și unul pentru plimbări cu barca, acesta din urmă comunicând direct cu râul Mureș. Tot aici sunt amplasate și o serie de terenuri sportive care permit practicarea unor sporturi precum tenis, fotbal, volei.

În apropierea complexului se desfășoară Festivalul Peninsula, unul din cele mai mari festivaluri din România.

De asemenea orașul deține și o Grădină Zoologică, a doua din țară, ca întindere și varietate a speciilor. Grădina a fost înființată în 1960 și este amplasată într-un parc deosebit, Platoul Cornești. Construită pe o suprafață de circa 20 ha, grădina zoologică are în îngrijire peste 500 de animale, acestea fâcând parte din 120 de specii. Printre animalele care pot fi admirate de cei care trec pragul grădinii se află: urși, lei, lupi, leoparzi, jaguari, șerpi, crocodili, maimuțe, etc.

Platoul Cornești este amenajat la o altitudine de 488 m, pe Dealul Cornești, oferă o perspectivă încântătoare asupra văii superioare a Mureșului. În interiorul parcului există un teatru de vară, un trenuleț pentru copii cu linie îngustă, un restaurant construit undeva la începutul secolului XX.

În prezent există planuri, aflate într-o stare avansată de proiectare, pentru a realiza o telegondolă, lungă de 1815 m, care să lege complexul de agrement Weekend cu platoul Cornești. Proiectul este apreciat de edilul orașului ca fiind deosebit de important pentru municipiul Târgu Mureș, acest proiect ar putea fi unul din elementele care ar permite revigorarea turismului în Târgu Mureș.

Personalități Târgu Mureș


* János Baranyai Decsi (1560-1601) a scris "Istoria", Transilvaniei, Moldovei și a Țării Românești între 1592-1598
* Toma Borsos (1566-1634) jude al orașului Târgu Mureș
* Petru Csokás (1587), profesor în Târgu Mureș, a scris a scris partea maghiară a dicționarului în 10 limbi a lui Calepinus
* Gheorghe Șincai (1754-1816), istoric, filolog, poet, reprezentant al Școlii Ardelene
* Sámuel Teleki (1739-1832), om de cultură, cancelar al Transilvaniei, fondatorul Bibliotecii Teleki
* Petru Maior (1756-1821), istoric și filolog român, reprezentant de frunte al Școlii Ardelene
* Farkas Bolyai (1775-1856), matematician
* Sandor Körösi Csoma (1784-1842), lingvist, filolog, unul din primii orientaliști ai Europei, a întocmit un dicționar și o gramatică a limbii tibetane
* Avram Iancu (1824-1872), avocat român, cancelarist la Târgu Mureș, conducător al revoluției de la 1848-1849
* Alexandru Papiu Ilarian (1827-1877), jurist, istoric, organizator al revoluției de la 1848, academician român
* Traian Popa (1829-1969), profesor, realizatorul lucrării "Monografia orașului Târgu Mureș"
* Emil Dandea (1893-1969) , om politic, primar al orașului în perioada interbelică
* Ion Vlasiu (1908-1997) sculptor, pictor, scriitor
* András Sütő (1927-2006), scriitor ungur din Transilvania
* Ladislau Bölöni (n. 1953), sportiv, jucător de fotbal la ASA Târgu Mureș și Steaua București
* Aurel Filimon
* Romulus Guga, scriitor, poet, unul din fondatorii revistei Vatra
* Raed Arafat (n. 1964), medic, coordonatorul SMURD Târgu Mureș, subsecretar de stat în Ministerul Sănătății Publice

Cetățeni de onoare Târgu Mureș


*Constantin Copotoiu
*Vasile Urdea
*Constantin Codrescu
*Weszely Tiberiu
*Horváth Attila
*Csato Bela

Orașe înfrățite Târgu Mureș


* Bournemouth, Regatul Unit
* Budapesta, Ungaria
* Chișinău, Moldova
* East Renfrewshire, Regatul Unit
* Ilmenau, Germania
* Güzelçamlı, Turcia

Mass Media Târgu Mureș


Cea mai veche publicație din Târgu Mureș, care a supraviețuit și în regimul comunist, este revistă literară Vatra.
După evenimentele din 1989 presa în Târgu Mureș a cunoscut o dezvoltare semnificativă în toate cele 3 ramuri: presă scrisă, radio și TV. La scurt timp după schimbarea regimului din 1989 apar două din cotidienele existente și în prezent: Cuvântul liber, în limba română și Nepujsag, în limba maghiară. Următoarele gazete, apărute la câțiva ani depărtare de cele două sunt: 24 ore mureșene
Ziarul de Mureș, Zi de zi, Vocea Mureșului și Harghitei. Sectorul de anunțuri, informații și divertisment este acoperit de mai lute publicații precum: Informația de Mureș, Piața Mureșeană, Revista Flash, Központ, Vásárhelyi Hírlap.

Radioul în Târgu Mureș a avut o dinamică asemănătoare presei scrise. În 1989 exista un singur post de radio, postul public Radio Târgu Mureș, post care a emis și în regimul comunist. La începutul anilor '90 apare prima stație locală privată din oraș, radio Uniplus. Adoptând o grilă de programe diferită de cea a postului public, muzică recentă din peisajul românesc și internațional, concursuri, interviuri, etc a devenit în scurt pentru o perioadă de timp principalul post de radio al orașului. În anii următori segmentul de piață este completat de alte posturi private de radio precum radio Contact, Radio MIX fm, Radio GaGa. În ultimii ani au apărut și alte posturi de radio precum Radio Europa FM, Kiss FM, One FM, PRO FM.

Următoarele televiziuni sau stații locale al televiziunilor cu acoperire națională emit pe teritoriul orașului: Televiziunea Târgu Mureș, ProTV Târgu Mureș, Antena 1 Târgu Mureș, PrimaTV Târgu Mureș, Știi TV.

Sport Târgu Mureș


Orașul este reprezentat în mai multe sporturi printre care lupte libere, fotbal, handbal, baschet, înot, volei, futsal și wushu. În Târgu Mureș există două echipe de fotbal: FCM Târgu-Mureș (fosta Trans Sil), care joacă în Liga a II-a din sezonul 2008-2009 și Gaz Metan Târgu Mureș care joacă în Liga a III-a. Cea mai populară echipă a fost fosta ASA, care în prezent a preluat numele de Unirea Ungheni, ne-mai jucând în Târgu Mureș. La baschet orașul este reprezentat de echipa BC Mureș care joacă în prima divizie și care la sfârșitul campionatului 2007/2008 s-a clasat pe locul 5.

Sănătate Târgu Mureș


* 2 spitale - 1 municipal cu 11 unități specializate (boli contagioase, chirurgie, TBC, neurologie, dermatologie, urologie, ginecologie, oftalmologie, maxilofacială, pediatrie, distrofici)
*1 județean cu 7 secții
*20 farmacii
*36 dispensare , 9 policlinici, centru de recoltare și conservare a sângelui
*salvare + SMURD
 
 
Stema orașului Târgu Mureș
Stema orasului Târgu Mureș
 
Amplasarea orașului Târgu Mureș în cadrul României
Amplasarea orasului Târgu Mureș in cadrul Romaniei
 
Harta rutieră a orașului Târgu Mureș


Hoteluri din Târgu Mureș

Vedere din satelit a orașului Târgu Mureș


Cazare in Târgu Mureș

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Târgu Mureș