Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Sibiu

Județ: Sibiu Site-uri utile:
Primaria Sibiu
Regiunea geografică: Transilvania
Populație: 147 245 loc (locul 14)
Recensământ: 2002
Suprafață: 121 km2 (locul 64)
Densitate: 1 417 loc/km2 (locul 22)
Altitudine: 415 m. (locul 119)
Atestare documentară: 1191 (locul 11)
Latitudine: 45 grade 47' 45"
Longitudine: 24 grade 09' 08"
Localități: Păltiniș
Primar: Klaus Johannis, FDGR
 
Sibiu este reședința și cel mai mare municipiu al județului Sibiu, România. Este un important centru cultural și economic din sudul Transilvaniei. Deține titlul de oraș martir. Are o populatie de aproximativ 175.000 locuitori.

Stațiunea de iarnă Păltiniș se află la 37 km distanță de centrul municipiului, iar lacul glaciar Bâlea se află la aproximativ 100 km distanță de oraș.

Municipiul Sibiu a reprezentat unul dintre cele mai importante și înfloritoare orașe din Transilvania, fiind centrul coloniștilor sași stabiliți în zonă. A cunoscut în ultimii ani o renaștere economică și culturală semnificativă, fiind astăzi unul dintre orașele cu cel mai mare nivel de investiții străine din România. Sibiu a fost în anul 2007 Capitala Culturală Europeană, împreună cu Luxembourg.

Geografie Sibiu


Municipiul Sibiu este situat în partea de sud a Transilvaniei, în depresiunea Cibinului, străbătută de râul cu același nume.

Localizare Sibiu


Orașul se află în apropierea Munților Făgăraș (cca. 20 km), a Munților Cindrel (cca. 12 km) și a Munților Lotrului (cca. 15 km), care mărginesc depresiunea în partea de sud-vest. Orașul Sibiu se întinde actualmente pe o suprafață de 12164 ha. În nord și est, teritoriul municipiului Sibiu este delimitat de Podișul Târnavelor, care coboară până deasupra Văii Cibinului, prin Dealul Gușteriței.

Ca repere cartografice localitatea se situează la 45°47' latitudine nordică (în linie cu Lyon) și 24°05' longitudine estică (aproximativ în linie cu Atena). Altitudinea față de nivelul mării variază între 415 m în Orașul de Jos și 431 m în Orașul de Sus.

Climă Sibiu


Localitatea se află în zona temperat-continentală, cu influențe termice datorate munților din vecinătate, însă ferită de excese. Media anuală a precipitațiilor este de 662 mm, cu valori minime în luna februarie (26,7 mm) și maxime în iunie (113 mm). Temperatura medie anuală este de 8,9 grade Celsius.

Precipitații Sibiu


Primele ninsori pot să cadă în luna noiembrie, iar ultimele la începutul lunii aprilie. Stratul de zăpadă se menține în general 50-60 de zile în depresiuni și podiș, iar la munte 100 de zile. Numărul mediu al zilelor cu cer acoperit oscilează între 140 în depresiuni și 170 la munte. Primele zile de îngheț apar cel mai devreme la munte, încă din luna septembrie. Ultimele zile cu îngheț se prelungesc, la munte, până în luna mai.

Curenți de aer Sibiu


Zona Transilvaniei, din care face parte și Sibiul, este supusă iarna unor invazii de aer rece și umed, venit din nordul și nord-vestul Europei, din vecinătatea insulelor Islanda și Groenlanda (aer polar - oceanic) care aduce zăpadă și ger.

Vânturile dominante, cu frecvența cea mai mare, sunt cele din nord-vest, vântul care bate dinspre Mureș se numește local „Mureșan”. Vânturile locale sunt brizele de munte și Vântul Mare (Mâncătorul de zăpadă) care se manifestă la începutul primăverii, în special în depresiunile de la poalele munților. Fiind un vânt fohnic, este cald, topește zăpezile, având importanță pentru activitățile agricole.

Caracteristici geografice specifice Sibiu


Ca o consecință a corelațiilor dintre componentele climatice și caracteristicile geomorfologice ale spațiului geografic sibian, în zonele depresionare de la contactul cu muntele se manifestă inversiuni de temperatură, în special în perioadele reci și calme ale anului. Se ajunge uneori ca temperatura din depresiuni să fie egală cu cea de pe vârfurile montane, iar porțiunea mediană a versantului rămâne mai caldă. În urma măsurătorilor efectuate de Stația Meteo Sibiu, în ultimii zece ani s-au înregistrat inversiuni de origine termică, dinamică și frontală; anual se produc în jur de 100 de inversiuni, frecvența cea mai mare revenind celor de natura termică (cca. 70,2 zile/an). În momentul producerii fenomenelor climatice menționate, în zonele montane vremea este frumoasă, în schimb, în arealele depresionare aceasta este închisă și nefavorabilă deplasărilor.

Vara predomină vânturile oceanice umede din vestul Europei, care determină ploile bogate din acest anotimp. Mai rare sunt revărsările de aer polar oceanic, care provoacă o răcorire temporară a timpului, ploi reci, iar în munți chiar lapoviță și ninsoare. Uneori mai bate vara și Austrul dinspre sud-vest. Un alt vânt predominant bate dinspre nord-est, însă el este înlocuit cu o mișcare a aerului, canalizată pe culoarul Visei dinspre depresiunea Sibiului.

Clima, relieful și structura solului sibian creează condiții prielnice pentru o floră și o faună bogată. Prin poziția sa, localitatea se află în zona pădurilor de stejar și gorun care urcă de la porțile orașului și până pe dealurile și versanții munților din apropiere.

Istorie Sibiu


În vremea romană, zona Sibiului era cunoscută sub denumirea de "Cibiniensis" / "Cibinium", de aici derivând numele râului ce trece prin oraș (Cibin) și denumirea românească a orașului.

În zona actualului cartier Gușterița a existat o așezare romană numită Cedonia.

Sibiul a fost fondat pe locul unei mai vechi așezări, probabil slave, imediat dupa mijlocul secolului al XII-lea de coloniști sași din teritoriul Rin-Mosela. Prima mențiune a cetății este făcută în 1191 sub numele "Cibinium" într-un document ecleziastic de la Vatican. Prima atestare documentară în forma "Hermannstadt" datează din anul 1223, dar există și mențiuni ale numelui "Villa Hermanni". În anul 1241 a fost atacat, cucerit și parțial distrus de hoardele mongole.

În secolul al XIV-lea, Sibiul a devenit un mare centru de comerț și timp de secole a fost cea mai importantă cetate germană din Transilvania. Meșteșugarii din oraș erau organizați în bresle, fiind cunoscute in 1376 un număr de 19 bresle.

În anul 1366 Sibiul a fost declarat "oraș".

Aici a fost publicat, în anul 1544, Catehismul Luteran, prima carte tipărită în limba română.

Din 1692, odată cu creșterea influenței austriece, Sibiul devine capitala Transilvaniei. Aceasta este o perioadă înfloritoare a orașului, cea mai importantă construcție din această perioadă fiind Palatul Brukenthal.

În 1872 se construiește prima linie de cale ferată, iar în 1897 Sibiul este electrificat. Tot în această perioadă Sibiul este sediul asociației ASTRA și un oraș important al comunității românești.

Ca urmare a celui de-al doilea război mondial și a perioadei comuniste populația săsească s-a diminuat considerabil prin deportări în Siberia și mai târziu prin emigrarea masivă în Germania.

Evenimente importante în istoria Sibiului Sibiu


*1292 - A fost deschis primul spital de pe teritoriul actual al României.
*1283 - A fost menționat pentru prima dată numele preotului din Moșna (Petrus).
*1300 - Intr-un document se amintește existența Bisericii Sf. Elisabeta.
*1350 - La Sibiu se înființează prima monetărie din Transilvania.
*1380 - A fost documentată prima școală de pe teritoriul actual al României.
*1494 - Prima farmacie de pe teritoriul actual al României.
*1494 - Primul orologiu instalat în turn în țara noastră.
*1534 - Prima fabrică de hârtie de pe teritoriul actual al României.
*1544 - A fost tipărită la Sibiu prima carte în limba română.
*1551 - Primul experiment cu rachete din lume, realizat de Conrad Haas.
*1671 - A fost descoperit gaz metan lângă Sibiu.
*1782 - Franz Joseph Müller a descoperit elementul chimic "teluriu".
*1788 - Primul teatru de pe teritoriul actual al României.
*1795 - Primul paratrăsnet din Sud-Estul Europei este instalat în Cisnădie.
*1797 - Samuel von Hahnemann deschide primul laborator homeopatic din lume.
*1817 - Primul muzeu din România, Muzeul Național Brukenthal este deschis la Sibiu.
*1861 - Se înființează societatea ASTRA.
*1896 - Prima linie electrică din Sud-Estul Europei.
*1904 - Al doilea oraș din Europa și al treilea din lume în care este utilizat tramvaiul electric.
*1928 - Prima gradină zoologică din România.
*1989 - Al doilea oraș participant la Revoluția din 1989.
*2007 - Capitală Culturală Europeană 2007

Stema Sibiu


În scut, pe fond roșu, un trichet de aur, răsturnat, având colțurile terminate în formă de inimă de același metal și străpuns de două spade încrucișate cu vârful în jos, cu mânerul și garda de aur și cu lamele de argint. Cele două săbii susțin o coroană de aur și simbolizează lupta pentru apărare a orașului. Scutul este timbrat de o coroană murală cu șapte turnuri, simbolizând statutul de municipiu al Sibiului. Trichetul este vechiul simbol al orașului. A fost utilizat și pentru a desemna Transilvania, într-un sigiliu din 1550.

Demografie Sibiu


De-a lungul timpului, o dată cu dezvoltarea economică a orașului și extinderea acestuia, a crescut și populația sa. Acestea sunt datele pentru ultimii 150 de ani:
* 1850: 12.765 locuitori
* 1900: 21.465 locuitori
* 1930: 49.345 locuitori
* 1948: 60.602 locuitori
* 1966: 109.515 locuitori
* 1977: 151.005 locuitori
* 1992: 169.610 locuitori
* 2002: 155.045 locuitori
* 2007: 175.000 locuitori (estimativ)

Populația istorică Sibiu


Ca limbă maternă, în Sibiu domina limba germană, declarată drept limbă maternă de 16.832 de persoane în 1910, reprezentând aproximativ 50% din locuitori. Era urmată de limbile română (8824) și maghiară (7252) vorbite de aproximativ 30%, respectiv 20% din locuitori. Restul limbilor erau vorbite fiecare de mai puțin de 1% din populația urbană. Se cuvine menționată limba idiș vorbită de minoritatea evreiască prezentă în Sibiu la acea dată.

Proporția relativ mare a maghiarilor din Sibiu este rezultatul maghiarizării de după Ausgleich-ul din 1867. La recensământul austriac din 1850, maghiarii constituiau doar 8% din populație.

Astăzi Sibiu


În anul 2002, Sibiul avea o populație de cca. 160.000 locuitori. Dintre aceștia 25% aveau peste 50 de ani, iar 18% au absolvit o instituție de învățământ superior.

Din punct de vedere etnic, structura populației este după cum urmează:
* 95,7%: Români
* 2,02%: Maghiari
* 1,61%: Germani (Sași)
* 0,65%: alții

Structura confesională Sibiu


Sub aspect confesional populația Sibiului este alcătuită din:
* ortodocși (91,0%)
* romano-catolici (2%)
* luterani (1%)
* reformați (1%)
* mozaici (0,1%)
* greco-catolici (1,5%)
* unitarieni (0,5%) ș.a.
Restul confesiunilor reprezintă fiecare sub 1% din populația orașului.

Cartiere Sibiu


În Sibiu există următoarele cartiere:

*Centru
*Lupeni
*Trei Stejari
*Sub Arini
*Vasile Aaron
*Hipodrom I, II, III, IV
*Valea Aurie
*Tilișca
*Ștrand I, II
*Turnișor
*Piața Cluj
*Țiglari
*Terezian
*Reșița
*Lazaret
*Gușterița
*Broscărie (Blocuri Independența)

De asemenea, există două zone industriale:
*Zona Industrială Est, de-a lungul căii ferate dinspre Brașov și Râmnicu Vâlcea, la ieșirea spre Agnita
*Zona Industrială Vest, la ieșirea spre Sebeș, în apropierea Aeroportului

Partea din Pădurea Dumbrava ocupată de Muzeul Tehnicii Populare, situată în sudul orașului, la ieșirea spre Rășinari aparține tot de Municipiul Sibiu.

Administrație și politică Sibiu


Primarul Sibiului este Klaus Johannis, președintele Formului Democratic al Germanilor din România. A fost ales primar în anul 2000, reales în 2004 cu 88,7% din voturi, iar apoi în anul 2008 cu 83,2%.

S-a remarcat prin reamenajarea parcurilor orașului și demararea lucrărilor de reabilitare a centrului istoric. De asemenea, a reușit să înceapă lucrările la centura ocolitoare a orașului, una din cele mai stringente probleme ale urbei. A adaptat sistemul de semaforizare al orasului Sibiu la noua tehnologie LED. Totodata a dezvoltat securitatea populatiei prin promovarea si dezvoltarea serviciilor Politiei Comunitare.

Componența Consiliului Local ales în 2008 este următoarea:

Relații externe Sibiu


Consulate
* Consulatul General al Republicii Federale Germane
* Consulatul Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg

Orașe înfrățite Sibiu


* Bauru, Brazilia din 1995
* Columbia, Statele Unite din 1994
* Klagenfurt, Austria din 1996
* Landshut, Germania din 2002
* Mechelen, Belgia din 1996
* Marburg, Germania din 24 octombrie 2005
* Rennes, Franța din 1999
* Valencia, Venezuela din 1993
* Wirall, Regatul Unit din 1994


Economie Sibiu


Sibiul este unul din cele mai prospere orașe din România și primește una din cele mai mari rate de investiții străine.

Industriile clasice ale orașului sunt industria constructoare de mașini (Bilstein Compa), industria confecțiilor (Mondex, Mondostar), industria produselor alimentare (Scandia) și industria de rechizite școlare (Flaro). Recent au fost deschise câteva fabrici noi de componente electrice și electronice (Continental, Kuhnke Relee, Haartmann), de rulmenți(SNR Rulmenți), de air bag-uri (Takata Petri) și de curele de transmisie (investiție a companiei germane Siemens).

În Sibiu își au sediul central Banca Comercială Carpatica și societatea de asigurări Carpatica Asig.
Tot în Sibiu își are sediul Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri, instituție emblematică pentru mediul economic și de afaceri românesc. Toate companiile bancare și de asigurări majore prezente în România au o filială sau o sucursală în oraș.

Angajați pe sector industrial Sibiu


* Industrie - 49%
* Comerț - 15%
* Construcții - 7,5%
* Sănătate - 7,5%
* Educație - 7%
* Transport - 6,5%

Transport Sibiu


Transporturi externe Sibiu


Sibiu are un aeroport internațional de unde se efectuează curse zilnice către Germania, Austria, Spania și Italia, cele mai multe cu escală la Timișoara. Aeroportul este în plin proces de modernizare pentru a permite primirea aeronavelor mai mari.
Curse directe există către:
*München (Tarom), (Lufthansa)
*Viena (Austrian)
*Birmingham (Lufthansa)
*București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș (Tarom)
*Timișoara (Carpatair)
*Bucuresti, Koln, Madrid, Stuttgart (Blue Air)

Municipiul Sibiu este unul dintre cele mai importante noduri de cale ferată din Transilvania. Există patru gări în raza sa: Gara Mare, Gara Mică, Sibiu Triaj, Turnișor, precum și un important depou pentru locomotive diesel.

Iată căile feroviare care trec prin municipiu:
*Tronsonul Sibiu - Brașov - București
*Tronsonul Sibiu - Mediaș - Sighișoara
*Tronsonul Sibiu - Râmnicu-Vâlcea - Piatra Olt - Craiova
*Tronsonul Sibiu - Vințu de Jos - Deva - Arad
*Tronsonul Sibiu - Agnita (linie închisă din 2001)

Legături zilnice cu trenuri Inter-city (Săgeata Albastră) se fac către:
*București
*Brașov
*Cluj-Napoca
*Timișoara
*Craiova

Sibiul este străbătut de Coridorul 4 European, drumul european E68/E81 (drumul național DN1). Prin municipiu trec următoarele căi rutiere:
*Șosele internaționale:
#E68 (Ungaria) – Nădlac – Arad – Deva – Sebeș – Miercurea Sibiului – Sibiu – Brașov
#E81 (Ucraina) – Halmeu – Livada – Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca – Turda – Sebeș – Miercurea Sibiului – Sibiu – Pitești – București – Constanța
*Drumuri naționale:
#DN 1 București – Ploiești – Brașov – Făgăraș – Sibiu – Alba Iulia – Turda – Cluj-Napoca – Oradea – Borș –> Ungaria
#DN 7 București – Găești – Pitești – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Deva – Arad – Nădlac –> Ungaria
#DN 14 Sighișoara – Dumbrăveni – Mediaș – Copșa Mică – Sibiu

Centura rutieră a orașului se află în construcție, iar prelungirea Autostrăzii A1, care va trece prin Sibiu, este în faza de începere a lucrărilor. Aceasta va prelua mare parte din traficul auto desfășurat în estul Uniunii Europene. În preajma municipiului, autostrada va urmări traseul Tălmaciu - Șelimbăr - Sibiu Nord (centura ocolitoare) - Șura Mică - Apoldu de Jos.

Municipiul Sibiu are două autogări cu autocare și microbuze care fac legătura cu aproape toată țara și cu spațiul Uniunii Europene.

Programul acestora este extrem de bine organizat, existând chiar mai multe curse zilnice pentru unele destinații. Principala companie care operează din Sibiu este Atlassib, care deține și una din autogările orașului (Autogara Turnișor).

Transporturi interne Sibiu


Sibiul are peste 650 de străzi nominalizate, însumând mai mult de 150 km în lungime. Construcția unor noi cartiere de case și blocuri crește mărimea suprafeței orașului în fiecare an. Rețeaua stradală este puternic dezvoltată, fiind asigurate iluminatul public, semaforizarea intersecțiilor importante sau realizarea de sensuri giratorii, canalizarea și salubrizarea lor. În acest domeniu s-au realizat numeroase investiții, în special asfaltări și construirea de sensuri giratorii. În municipiul Sibiu există o rețea vastă de transport, călătorii putând opta pentru autobuz, troleibuz sau taxi.

Există 27 de linii de autobuz și troleibuz în Sibiu. Tursib este compania de trasport local ce administrează traseele mijloacelor de transport în comun pe raza municipiului. De asemenea există o linie de tramvai până la Rășinari.

Prețul unui bilet este de 1,50 RON.

În Sibiu există și puternice companii de taximetrie:
*Taxi Comis - (0269)964 sau 0269.242424
*Taxi Negoiu - (0269)966; 0269.444444 sau 0269.212121
*Taxi Pronto - 0269.222222
*Taxi 942 - (0269)942
*Taxi 953 - (0269)953
*Taxi 948 - (0269)948

Prețul este de 1,9 RON/km, iar pornirea de 1,8 RON.

Din Sibiu se pot închiria mașini prin intermediul firmelor specializate.

Turism Sibiu


În anul 2007, Sibiu a fost Capitală Europeană a Culturii, împreună cu Luxembourg. Fiind cel mai important eveniment cultural în istoria orașului a fost vizitat de un număr mare de turiști români și străini.

Sibiul și împrejurimile sale sunt una din cele mai vizitate zone din România. Centrul istoric este unul dintre cele mai bine păstrate locații istorice din țară. Multe din zidurile și sistemele de fortificații sunt menținute într-o stare foarte bună. Centrul istoric este în proces de a deveni Patrimoniu UNESCO. În Sibiu se găsesc multe muzee importante care cuprind colecții de artă, pictură, arte decorative, antropologie, istorie, arheologie, istoria tehnologiei și științe naturale.

Orașul se află aproape de Munții Făgărașului – o destinație importantă pentru drumeții – și de stațiunea Păltiniș – o destinație pentru sporturile de iarnă. În zonă sunt multe biserici fortificate construite de coloniștii sași.

Hoteluri Sibiu


Sunt peste 35 de hoteluri și pensiuni în Sibiu. Cele mai selecte sunt Ramada și Împăratul Romanilor, aflate în centrul orașului. Lanțul Continental deține 2 hoteluri în municipiu, unul dintre ele având brand-ul Continental Forum.

Hoteluri din Sibiu:

*Hotel Palace Dumbrava *****
*Hotel Ramada Sibiu ****
*Hotel Libra ****
*Hotel Continental Forum (fost Bulevard) ****
*Hotel Casa Moraru ****
*Hotel Continental Sibiu ***
*Hotel Împaratul Romanilor ***
*Hotel Parc ***
*Hotel Silva***
*Hotel Am Ring***
*Hotel Ana ***
*Casa Ivan***

Obiective turistice Sibiu


Muzee

Sibiul are un număr mare de muzee, organizate în jurul a două complexe - Muzeul Național Brukenthal și Complexul Național Muzeal ASTRA:
*Muzeul Brukenthal
**Muzeul de Istorie
**Muzeul de Istorie a Farmaciei
**Muzeul de Istorie Naturală
**Muzeul de Arme și Trofee de Vânătoare

*Muzeul ASTRA
**Muzeul de Etnografie și Artă Populară Săsească Emil Sigerus
**Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder"
**Muzeul Civilizației Transilvane "ASTRA"
**Muzeul Tehnicii Populare (Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "ASTRA")

De asemenea, pe lângă depoul de locomotive din Sibiu se găsește Muzeul de locomotive cu aburi.

Lăcașuri de cult


În centrul orașului se găsesc o serie de lăcașuri istorice de cult:
*Biserica Evanghelică Parohială (luterană) sec. XIV
*Catedrala Ortodoxă 1906
*Biserica și Complexul Ursulinelor (romano-catolică, în utilizarea parțială a greco-catolicilor) sec. XV
*Biserica Romano-Catolică din Piața Mare 1726-1733
*Biserica Franciscanilor de pe Strada Șelarilor (romano-catolică)
*Biserica Reformată (calvină) 1786
*Biserica evanghelică "Johanniskirche" 1883
*Biserica din Groapă (ortodoxă) 1788-1789
*Biserica dintre Brazi (folosită de o parohie ortodoxă, revendicată de greco-catolici) 1788, prima biserică greco-catolică din Sibiu
*Capela Sfintei Cruci din Piața Gării (romano-catolică)
*Sinagoga cultului mozaic 1888
În cele două sate de la porțile vechiului oraș, azi cartierele Turnișor și Gusterița, se află două biserici fortificate:
* Biserica evanghelică din Turnișor (luterană) sec. XIII
* Biserica evanghelică din Gușterița (luterană) sec. XIII

Alte clădiri și locuri
*Pasajul Scărilor
*Piața Mare
*Piața Mică
*Turnul Sfatului
*Turnul Scărilor
*Str. Cetății-centura de fortificații
*Podul Minciunilor

În împrejurimi Sibiu


* Stațiunea montană Bâlea-Lac, cunoscută destinație turistică la nivel național
* Stațiunea pentru sporturi de iarnă Păltiniș, aflată într-o situație dificilă datorită lipsei unor invesții majore.
* Lacurile sărate de la Ocna Sibiului
* Zona etnografică a Mărginimii Sibiului cu multe pensiuni agro-turistice

Cultură Sibiu


În Sibiu își au sediul Teatrul Național Radu Stanca, Filarmonica de Stat Sibiu și Teatrul pentru copii și tineret Gong'.

În fiecare primăvară la Sibiu are loc Festivalul Internațional de Teatru, cel mai mare festival de teatru din Sud-Estul Europei. Anual au loc și Festivalul de Artă Medievală, Festivalul de Artă Neconvențională "La Strada" și Festivalul Internațional de Jazz Sibiu.
Sibiul are opt centre culturale (Centru Cultural Municipal, Centrul Cultural Județean, Centrul Cultural Studențesc, Centrul Cultural Friederich Teutsch, Centrul Cultural al Academiei trupelor de Uscat, Centrul Cultural German, Casa Ille et Villaine, Centrul european de poezie și dialog est-vest), Asociația Scriitorilor, Asociația Artiștilor.

Statutul de Capitala Culturală Europeană - Site-ul oficial, oferit orașului mai degrabă ca șansă decât ca răsplată, a reușit să stârnească ușoare controverse la nivel național, din partea unor aripi ale presei care au interpretat statutul ca pe o prezumptivă răsplată.

Educație Sibiu


În Sibiu se găsesc o serie de universități, instituții de nivel superior, având un număr de 28.000 studenți, cele mai importante fiind:

* Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
* Academia Trupelor de Uscat "Nicolae Bălcescu"
* Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Geografia Turismului
* Universitatea Româno-Germană
* Universitatea "Alma Mater"

La nivel mediu, colegii, licee și grupuri școlare, cele mai prestigioase instituții din oraș sunt:
lor
*Colegiul Național "Gheorghe Lazăr"
*Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" (liceu cu predare în limba germană)
*Colegiul Național Pedagogic "Andrei Șaguna"
*Colegiul Național "Octavian Goga"
*Colegiul Agricol "D. P. Barcianu"
*Colegiul Economic "George Baritiu"
*Colegiul tehnic de industrie alimentară "Terezianum"
*Liceul de Artă
*Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"
*Liceul Teoretic "Constantin Noica"
*Liceul Teologic Baptist "Betania"
*Grupul Școlar Industrial Energetic
*Grupul Școlar de Construcții și Arhitectură "Carol I"
*Grupul Școlar Industrial de Transport CFR
*Grupul Scolar de prelucrarea lemnului "Avram Iancu"

Viața religioasă Sibiu


Viața religioasă cunoaște o mare diversitate în municipiul Sibiu. Aici își au sediul următoarele instituții ecleziastice:
* Mitropolia Ortodoxă a Ardealului și Arhiepiscopia Sibiului.
* Episcopia Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din România (Biserica Luterană).

Lăcașuri de cult Sibiu


În Sibiu se găsesc o serie de lăcașuri de cult reprezentative, majoritatea fiind și obiective turistice:

*Catedrala Evanghelică din Sibiu
*Catedrala Ortodoxă din Sibiu
*Biserica Romano-Catolică (Piața Mare)
*Biserica Reformată (calvină)
*Biserica din Groapă
*Biserica dintre Brazi (ortodoxă, disputată cu greco-catolicii)
*Sinagoga cultului mozaic

Mass-media Sibiu


Ziare

Parte esențială a democrației, presa este reprezentată în toate componentele sale.
Cel mai important cotidian local și unul din cele mai venerabile la nivel național este "Tribuna Sibiului", cotidian înființat și condus de Ioan Slavici. "Telegraful Român" este ziarul cu cea mai îndelungată apariție (1853) din această parte a Europei. Alături de acesta, presa scrisă mai este reprezentată printr-un mozaic de cotidiene și săptămânale. Printre ele se pot menționa "Sibiu Standard", "Monitorul de Sibiu", "Sibianul", "Ziarul de Sibiu", dar și "Hermannstädter Zeitung" și "Allgemeine Deutsche Zeitung" în limba germană sau săptămânalul "Szebeni Ujsag" în limba maghiară. Publicații de cultură sunt "Euphorion" și "Revista Transilvania" a cărei prim număr a fost tipărit la 1868. Viața economică a județului este reflectată în prima revistă dedicată oamenilor de afaceri, "Sibiu Business". Primăria Sibiu își face cunoscute știrile, dar și hotărârile Consiliului local prin ziarul cu acelasi nume... "Primăria Sibiu". Pentru mica publicitate se pot consulta bisăptămânalul "De toate pentru toți" și "Oferta de la A la Z".

Televiziuni

Posturile TV cu sediul central în Sibiu sunt "TV 9" și "TV Eveniment". Alături de acestea mai sunt reprezentate posturi centrale "Pro TV", "Antena 1", "Alpha TV". Acestea difuzează atât programe de știri și divertisment local, cât și preluări ale posturilor centrale.

Posturi de radio

Diversitatea și numărul posturilor locale de radio reflectă atât multiculturalitatea locală cât și faptul că Sibiul trăiește prin tinerii săi. Unele posturi de radio au sediu central în Sibiu cum ar fi "Radio Eveniment" 103,2 FM, iar altele sunt reprezentante locale ale posturilor centrale.

În benzile de frecventă recepționate în Sibiu se regăsesc:
*Național FM 87,8
*Radio Vocea Evangheliei 89,4
*Radio 21 105,4
*Kiss FM 91,8
*Pro FM 94,9
*InfoPro 92,4
*Europa FM 106,2
*Romantic FM 96,6
*Eveniment FM 103,2
*Romania Actualitati FM 101,8
*One FM 89,9
*Guerrilla FM 89,0

Sănătate Sibiu


Municipiul Sibiu este cel mai important centru medical al județului și un important centru regional, aici găsindu-se Spitalul Clinic Județean, Spitalul Clinic de Pediatrie, Spitalul Militar de Urgență, Spitalul CFR, precum și o serie de alte spitale și clinici importante de stat sau private.

Sport Sibiu


Sibiul s-a remarcat mai ales prin calitatea echipei de baschet municipale, CSU Atlassib Sibiu, una dintre echipele de top ale Campionatului de baschet al României.
Fotbalul a avut de suferit în ultimii ani din cauza lipsei fondurilor și a interesului.

Echipele locale de fotbal sunt:
*Atletic Sibiu (Divizia C)
*FC Sibiu

Orientarea sportivă are vechi tradiții în Sibiu. Sibianul care a promovat în România acest sport, Heintz Dezideriu a adus orașului faima de a deține, chiar și în prezent, recordul mondial de participare la un concurs de orientare: 38000 de participanți, in anul 1980.

Personalități Sibiu


*Nicolaus Olahus (1493-1568), gânditor umanist, arhiepiscop romano-catolic de Esztergom, primat și regent al Ungariei
*Samuel von Brukenthal (1721-1803), guvernator al Transilvaniei
*David Urs de Margina (1814-1897), nobil român, purtător al Ordinului Maria Terezia, președinte al "Fondului școlastic" al Regimentului I de Graniță de la Orlat în perioada 1871 - 1897.
*George Barițiu (1812-1893), istoric și publicist, întemeietorul presei românești în Transilvania
*Julius von Horst (1829-1904), general, ministru al apărării în Imperiul Austro-Ungar între 1871-1880 (în guvernele Auersperg, Stremayr și Taaffe)
*Gustav Kapp (1831-1884), politician, deputat în Dieta Transilvaniei între 1865-1867, în Parlamentul Ungariei între 1867-1877, primar al Sibiului între 1877-1884
*Hugo Glanz von Eicha (1848-1915), ministru al comerțului în Imperiul Austro-Ungar între 1893-1897 (în cabinetul Kasimir Badeni)
*Octavian Goga (1881-1938), poet si om politic
*Emil Sigerus (1854-1947)
*Octavian Smigelschi, (n. 21 martie 1866 - d. 10 noiembrie 1912, Budapesta), pictor și grafician român.
*Hermann Oberth (1894-1989), pionier al tehnologiei zborului cosmic
*Norbert von Hannenheim (1898-1945), compozitor
*Emil Cioran (1911-1995), scriitor si filozof
*Antonie Plămădeală (1926-2005), mitropolit, membru de onoare al Academiei Romane
*Oskar Pastior (1928-2006), scriitor
*Nicolae Manolescu, scriitor, președintele Uniunii Scriitorilor din România
*Dieter Acker (n. 1940), compozitor
*Mircea Păcurariu, profesor univ., membru corespondent al Academiei Române
*Paul Niedermaier, profesor univ., membru corespondent al Academiei Române
*Alexandru Lupaș, profesor univ., matematician
*Lucian Vințan, profesor univ., membru al Academiei de Știinte Tehnice din România
*Radu Vasile (n. 1942), prim ministru (între 1998 și 1999)
*Andrei Codrescu (n. 1946), scriitor
*Emil Hurezeanu (n. 1955), scriitor
*Mircea Ivănescu, poet
*Zeno Popovici, profesor universitar, membru al Academiei de Știinte Medicale din România
*Dinu Giurgiu, compozitor
*Toma Dordea, profesor, membru al Academiei Române
*Sabina Cojocar, gimnastă
*Klaus Johannis (n. 1959), primar
*Laura Codruța Kövesi, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
*Ioan Popa(1919-2005),doctor in economie,fost director economic la firma Siemens A.G. din orașul Erlangen din Germania.
*Ricky Dandel (n. 1952), solist vocal, compozitor, textier.
*Iosif Dan (1950-2007), politician
 
 
Stema orașului Sibiu
Stema orasului Sibiu
 
Amplasarea orașului Sibiu în cadrul României
Amplasarea orasului Sibiu in cadrul Romaniei
 
Poziția orașului Sibiu în cadrul județului Sibiu
Pozitia orasului Sibiu in cadrul judetului Sibiu
 
Harta rutieră a orașului Sibiu


Hoteluri din Sibiu

Vedere din satelit a orașului Sibiu


Cazare in Sibiu

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Sibiu