Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Tismana

Județ: Gorj Site-uri utile:
Primaria Tismana
Regiunea geografică: Oltenia
Populație: 7 035 loc (locul 241)
Recensământ: 2002
Suprafață: 308 km2 (locul 5)
Densitate: 25 loc/km2 (locul 180)
Altitudine: 198-1946 m. (locul 153)
Atestare documentară: - (locul - )
Latitudine: 45 grade 03' 02"
Longitudine: 22 grade 56' 56"
Localități: Celei, Costeni, Gornovița, Isvarna, Pocruia, Racoți, Sohodol, Topești, Vâlcele, Vânăta
Primar: Costel Buzianu, din 2004
 
Tismana este un oraș din județul Gorj, Oltenia, România, fiind declarat oraș abia la data de 5 aprilie 2004, conform Monitorului Oficial Nr. 310 din 7.04.2004.

Localitatea este bine cunoscută deoarece, la nord, pe Valea râului Tismana se află Mănăstirea Tismana un simbol al istoriei noastre, la Tismana se execută covoarele "Tismana" și "Oltenia" simboluri ale artei tradiționale meșteșugărești, iar vânatul există din abundență pentru că teritoriul orașului cuprinde o parte din Parcul Natural Domogled-Valea Cernei și se învecinează la nord cu Parcul Național Retezat.

Principala activitate economică, de importanță națională, o reprezintă producția de energie electrică prin două din hidrocentralele Sistemului Hidroenergetic Cerna - Tismana. Acest complex hidroenergetic face parte din Planurile de amenajare a apelor din România.

Așezare geografică Tismana


"Tismana" este situată în sud-vestul României, în partea de nord-vest a județului Gorj, localitatea de reședință a orașului fiind localitatea Tismana, centrul civic având coordonatele.

Paralela 45° exact, trece prin dreptul troiței de la intrarea dinspre nord în satul Racoți iar meridianul 23° trece prin capătul estic al satului Vâlcele, DJ 672, Tismana - Târgu-Jiu.
Se învecinează la est cu comuna Peștișani la vest cu comuna Padeș la sud-vest cu județul Mehedinți, la sud cu comuna Godinești iar la nord cu județul Hunedoara.

Localitatea de reședință și cele 10 sate aparținătoare au o suprafață de și avea în anul 1980, 9202 locuitori, în anul 1992, 8497 locuitori,în anul 1996, 9598 locuitori,în anul 2002, o populație de 7578 locuitori.

Orașul "Tismana" are sate cu populație peste (Tismana, Pocruia, Sohodol), sate mijlocii cu populație între 501 și 1000 locuitori (Gornovița, Costeni, Celei) și sate mici cu populație sub 500 locuitori (Vânăta, Topești, Vâlcele, Isvarna și Racoți).

Căi de transporturi și telecomunicații Tismana


Tismana este situată la 30 km față de municipiul Târgu-Jiu (reședința județului Gorj) și este străbătută de la est la vest de drumul național 67D, Târgu-Jiu – Peștișani -Baia de Aramă, drum în întregime modernizat ce are pe raza orașului o lungime de , străbătând localitățile Vânăta, Tismana și Celei.

Alte artere de circulație importante ce străbat localitățile orașului Tismana sunt:

* drumul județean DJ 672 Ciuperceni – Tismana – Peștișani, drum parțial modernizat care traversează localitățile Vâlcele, Topești, Gornovița, Pocruia (pe o lungime de 12,8 Km
* drumul județean DJ 672 A – din DN 67D - Tismana Mănăstire –modernizat, ce străbate localitatea Tismana de la sud spre nord (pe o lungime de 7 km).
* drumul DC 125, Pocruia – Isvarna – Costeni – Celei - Racoți, drum ne modernizat în lungime de 16 km.
* drumul DC 129 Tismana -Vânăta, drum modernizat, în lungime de 3,2 km.

Lungimea rețelei de străzi, drumuri sătești și vicinale cuprinse în teritoriul administrativ al orașului Tismana este de 78 km, din care 50 % modernizați.

În anul 2000 în Tismana este pusă în funcțiune o rețea de televiziune prin cablu, care la momentul actual asigură serviciile pentru un număr de peste 1000 abonați, fiind într-un continuu proces de extindere.

Rețeaua de telefonie fixă asigură serviciile pentru un număr de 800 abonați, iar telefonia mobilă (Orange și Cosmote), are instalate două releuri în zona Tismana.

Dotări edilitar gospodărești Tismana


In anul 2007, printr-un Proiect de Hotărâre prezentat de Comisia pentru Cultură, Sănătate și Învățământ și aprobat în Consiliul Local Tismana s-a trecut la reabilitarea Căminului Cultural "George Coșbuc" din Tismana căruia i s-a atribuit numele Casa de Cultură "George Coșbuc".
Intregul centru civic Tismana a fost modernizat, trotuarele lărgite, spațiile verzi extinse, în intersecție s-a amplasat o frumoasă fântână arteziană iar în jurul ei, prin panouri de semnalizare rutieră s-a semnalizat sens giratoriu.

Tismana are o rețea de aducțiune și distribuție de 56 km, la care sunt racordate un număr de 2723 gospodarii și 70 agenți economici. Restul gospodăriilor fiind alimentate prin hidrofoare cu captare din fântâni sau direct, din puțuri comune sau individuale.

Rețeaua de alimentare cu apă este tehnic îngrijită de SC Stânjenelul SA bunul mers fiind asigurat de Consiliul Local Tismana. Acesta a definitivat în anul 2006, un proiect de extindere, reabilitare și modernizare a rețelei de alimentare cu apă finanțat prin programul SAPARD.

Rețeaua de canalizare are o lungime de 7,8 km deservind un numar de 350 abonați, rețea aflată în extindere.

Rețeaua de televiziune prin cablu oferă 25 canale de televiziune.

REȚEAUA STRADALĂ TismanaPrintr-un Proiect de Hotărâre al președintelui Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, protecție copii, turism, tineret și sport, d-l Nicolae N. Tomoniu, în luna aprile 2006, s-au aprobat si denumirile străzilor din rețeaua stradală a orașului Tismana.

Sistemul educațional Tismana


Tismana are unități școlare în care se asigură toate formele de învățământ preuniversitar: învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional.

În localurile de școli și grădinițe își desfășoară activitatea elevi, cadre didactice și personal auxiliar și după cum urmează:

# Învățământ preșcolar: 14 săli de clasă pentru grădinițe, 298 copii, 14 cadre didactice.
# Învățământ primar: 22 săli de clasă, 374 elevi, 22 cadre didactice.
# Învățământ gimnazial: 23 săli de clasă, 382 elevi, 39 cadre didactice.
# Învățământul liceal.

In cadrul liceului industrial ,,Grupul Școlar Industrial Tismana”, învață 177 elevi, veniți și din comunele limitrofe, în 13 săli de clasă, cu 17 cadre didactice.

Învățământul profesional se desfășoară în 6 săli de clasă, ateliere și laboratoare, cu 143 elevi și 15 angajați reprezentând personal auxiliar.

Sănătate și asistență socială Tismana


În Tismana asistența medicală este asigurată de 8 medici și 10 asistenți. În prezent sunt funcționale 4 cabinete medicale individuale, deservite de 4 medici de familie si 8 asistenți.

Centrul de Sănătate, cu clădire proprie, este deservit de 2 medici, 2 asistenți și un îngrijitor.

Activitatea celor 4 medici de familie se desfășoară în incinta Dispensarului Uman Tismana, un imobil modern de tip P+2, bine dotat cu aparatura necesară și amplasat în centrul orașului Tismana. Tot aici funcționează 2 cabinete stomatologice deservite de 2 medici.

Medicii de familie asigură asistență medicală pentru specialitățile medicină generală și pediatrie.

În oraș mai funcționează și un Dispensar Veterinar unde lucrează un medic și 4 tehnicieni veterinari. În sate există patru puncte de însămânțări artificiale și naturale. Taurii, armăsarii și vierii sunt autorizați. Activitatea este asigurată de patru cadre calificate în acest domeniu.

În centrul Tismanei funcționează o farmacie de uz veterinar cu un salariat.

Cultura Tismana


În trecut, au fost construite șase cămine culturale la Tismana, Topești, Pocruia, Costeni, Sohodol și Isvarna, care sunt folosite în diverse activități culturale.
În anul 2007, Căminul Cultural "George Coșbuc" din Tismana transformându-se în Casa de Cultură "George Coșbuc" Tismana s-a amenajat pentru prima dată în județul Gorj un muzeu al costumului popular.
Lui i s-a atribuit denumirea "Muzeul Costumului Popular Gorjenesc Tismana", și are piese unicat, costume populare din secolul al XIX-lea.

Biblioteca Publică din centrul orașului a fost mutată și ea în noul local de cultură și are acum în evidență peste 14.000 volume de carte, ca urmare a unor donații din partea Asociației Române pentru Patrimoniu și din partea d-lui Mihail Aristotel Ungureanu, fiu al satului, fost secretar de stat în guvernarea 1996-2000.
Biblioteca este frecventată de circa 1000 cititori anual. In afara bibliotecii publice își desfășoară activitatea și alte cinci biblioteci școlare cu un număr total de 29.987 volume.

Lăcașuri de cult Tismana


Un fapt istoric de mare importanță pentru continuitatea noastră este bine dovedit la Tismana. Toate lăcașurile de cult de pe teritoriul orașului Tismana au fost construite pe locul sau lângă vechi biserici creștine de lemn, care la rândul lor au fost construite pe vechi locuri de cult getice, „păgâne”, care au fost mai apoi creștinate. Vechile denumiri de cult precreștin au fost adaptate, bisericile purtând pecetea hramurilor creștine.

Astfel, „locul amenajat” („diz” + „meni”) pentru întruniri păgâne legate de cultul mamei, în perioada precreștină, este creștinat prin construcția unei biserici cu hramul Sfintei Fecioare Maria. Mai târziu aici se începe amenajarea platoului Pișători, în partea de est, cu blocuri de sigă și tiranți din lemn de tisă. La mijloc, pe versantul estic, se construiește prima biserică din tisă, care prin poziția naturală, avea alură de cetate fiind numită “Tis” + “meana”, de unde denumirea de Tismena, apoi Tismana atestată documentar abia între anii 1364-1373 .

Alte lăcașuri de cult:
# Biserica „Buna Vestire” de la intrarea în defileul Văii Tismanei, atestată în anul 1720, pe locul alteia mai vechi.
# Schitul, acum mănăstire, Coclovina de Jos , cu chilii, datat din anul 1715.
# Schitul acum mănăstire, Mănăstirea Cioclovina de Sus, datat din anul 1714.
# Biserica din lemn din satul Gornovița, datată din anul 1764
# Biserica din satul Vânăta, datată din anul 1714.
# Biserica din satul Sohodol, datată din anul 1720
# Mănăstirea Tismana de care aparține și satul Seuca, Gorj

Alte biserici construite:
# Biserica din orașul Tismana –centru.
# Biserica din orașul Tismana-Ungureni
# Bisericile din satul Pocruia (una din lemn, alta din piatră) sunt construite după ce străvechea biserică, de pe Valea Pocruii, nu mai este folosită și de sohodoleni, aceștia construindu-și propriul locaș de cult.
# Biserica din satul Costeni
# Biserica din satul Isvarna
# Biserica din satul Celei

Monumente ale eroilor

Monumentul „Căpitanului Ioan Neferescu” construit în anul 1980 pe Dealul Nereaz, din satul Gornovița, în onoarea căpitanului Ioan Neferescu distins cu ordinele „Mihai Viteazul” și „Legiunea de onoare a Franței” în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz din primul război mondial. Alături de Ecaterina Teodoroiu ține piept dușmanului în luptele de la Jiu, tunurile capturate de el străjuind și astăzi podul Jiului.

In centrul orașului s-a construit Monumentul Eroilor ridicat în cinstea eroilor căzuți în cele două războaie mondiale și războiul de independență.

Numărul eroilor căzuți este următorul:
* 77 eroi căzuți în războiul din 1877-1878.
* 680 eroi căzuți în campania din 1916-1918
* peste 460 eroi căzuți în ce-l de al doilea război mondial 1940-1945

Sport și agrement Tismana


Activitățile sportive se desfășoară pe Stadionul Tismana (1050 m2), pe terenurile sportive școlare și alte terenuri sumar amenajate în unele sate. În anul 2004 a fost dată în folosință și noua sală de sport.

Consiliul local, societăți comerciale și unele persoane susțin material echipa de fotbal „Energetica Tismana” care activează în divizia județeană.

Pe terenurile sportive ale unităților școlare, elevii sunt antrenați, la orele de sport, pentru fotbal, handbal, baschet și volei.

Pentru agrement, trei discoteci cu o capacitate totală de 300 locuri, sunt amenajate de natură să satisfacă cerințele de relaxare ale tinerilor.

Raza de deservire Tismana


Zona de deservire în afara unității administrativ teritoriale este mult mai mare, încât aceasta are dotările necesare asigurării serviciilor publice pentru, cetățenii care aparțin comunelor limitrofe (Tismana, Godinești Padeș, Glogova, Peștișani și Cătunele)

Serviciile publice pe care Tismana le asigură unităților administrativ teritoriale învecinate se referă la : operațiuni bancare Agenția CEC Tismana, Percepția Rurală Tismana , FDEE Electrica Oltenia S.A. - PE Tismana și prin PTTR Tismana.

Primăria Tismana si Consiliul Local Tismana au un aparat propriu format din 21 salariați și 15 consilieri locali.

Postul de poliție Tismana asigură servicii publice pe raza orașului Tismana și s-a reorganizat cu un număr mai mare de angajați. Rata de infracționalitate este una din cele mai scăzute din țară datorită cinstei dar și vigilenței tuturor locuitorilor. Instituția are un volum de lucru de aproximativ 150 plângeri pe an din care se finalizează, cu trimitere în judecată, 50 dosare pe an.

Administrația Finanțelor Publice prin percepția Tismana asigură servicii publice pentru cinci comune: Peștișani, Godinești, Glogova, Cătune și Padeș. Are un număr de 10 salariați, din care: un șef unitate, un șef de serviciu, doi inspectori de specialitate și șase referenți.

Societatea civilă Tismana


O bună parte din sectorul civil este constituit și acționează prin asociații libere neguvernamentale (ONG) create unui scop anume: cultural, turistic, religios, sportiv, ajutorul persoanelor sărace, handicapate, fără locuință, sinistrate etc.

În comună își duc activitatea:
* ANTREC rețea de turism rural organizată în 17 pensiuni turistice în care activează circa 50 de persoane.
* Asociația crescătorilor de animale, de ale cărei activități beneficiază cea mai mare parte din crescătorii de animale.
* Asociația de moșneni sodoleni, Sohodol, în care activează peste 300 de membri.
* Asociația de moșneni topeșteni, "Nedeia Mare" din satul Topești, în care activează peste 200 de membri.
* Asociația ELVEROM care întreține relații cu ONG-uri din Elveția și Belgia. De activitatea ei beneficiază toți cetățenii satului Vânăta și școlile Vânăta și Pocruia, în total circa 300 de persoane.
* Fundația Tismanacare este partener al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile București, al Federației ONG Gorj, Târgu-Jiu. Întreține relații cu ONG-uri din toată lumea prin intermediul Internetului și este creatorul site-urilor Internet despre Tismana. Partenerul ei din Franța este Asociația Umanitară La Gerbe
* Fundația Tismana a finalizat un proiect PHARE pentru pensiunea turistică Jerca și unul proiect de reabilitare a căminului cultural din Topești.

Fundația Tismana dispune de puține resurse bănești proprii, în fapt, veniturile membrilor fondatori.
* Fundația Tismana duce o campanie intensă prin intermediul rețelei Internet pentru o repune Tismana în adevărata ei valoare istorică, care trece mult dincolo de evul mediu deci de perioada când a trăit cuviosul Nicodim.
* În zona Tismana a fost identificată cea mai veche locuire musteriană din România.
* Zona Tismana a avut contacte cu civilizația egipteană prin expedițiile faraonilor la Istru.
* Zona Tismana are dovezi arheologice care atestă prezența unor locuri amenajate pentru desfășurarea ritualurilor religioase precreștine gete.
* Pe Valea Tismanei au fost construite din lemn primele biserici creștine din România, la Pișători și Scăunele.
* Mănăstirea Tismana este una din vechile lăcașe ortodoxe din România iar construcția ei începuse cu două secole înainte de venirea cuviosului Nicodim în secolul XIV.
 
 
Stema orașului Tismana
Stema orasului Tismana
 
Poziția orașului Tismana în cadrul județului Gorj
Pozitia orasului Tismana in cadrul judetului Gorj
 
Harta rutieră a orașului Tismana


Hoteluri din Tismana

Vedere din satelit a orașului Tismana


Cazare in Tismana

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Tismana