Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Buftea

Județ: Ilfov Site-uri utile:
Primaria Buftea
Regiunea geografică: Muntenia
Populație: 22 178 loc (locul 87)
Recensământ: 2002
Suprafață: 57 km2 (locul 148)
Densitate: 437 loc/km2 (locul 53)
Altitudine: 110 m. (locul 47)
Atestare documentară: 15 iunie 1577 (locul 162)
Latitudine: 44 grade 34' 12"
Longitudine: 25 grade 56' 00"
Localități: Buciumeni
Primar:
 
Buftea este reședința județului Ilfov, Muntenia, România. La ultimul recensământ populația era de 25.105 locuitori.

Istoric Buftea


Orașul Buftea se află așezat în partea de nord-vest a județului Ilfov la 20 Km Nord de București ,în Câmpia Vlăsiei, fiind străbătut de la Nord la Sud de râul Colentina cu o splendidă salbă de lacuri și fiind înconjurat de o perdea deasă de păduri rămase aici mărturie a vechiului codru al Vlăsiei.

Malurile sinuoase ale Colentinei au adăpostit din cele mai vechi timpuri numeroase asezări omenești favorizate de condițiile naturale ale acestei zone. Datorită cercetărilor arhelologice s-a dovedit continua și intensa locuire umană . În acest sens menționăm : o vatră de locuire paleolitică ,o așezare neolitică, 8 din epoca bronzului, 4 din epoca fierului, 12 din sec. III-IV, 2 din sec. VI-VII, 5 din secolele IX- XI, un tabu al vieții pe aceste zone.
Ca urmare a cercetărilor efectuate a fost identificată cea mai veche așezare de pe teritoriul actual al orașului Buftea, satul medieval Mănești de pe râul Colentina - așezare dovedită încă din perioada lui Mircea cel Bătrân, îl găsim menționat pentru prima oară într-un hrisov dat de Alexandru al II-lea lui Mircea Voievod la 15 iunie 1577 prin care Domnul dăruia satul "cu tot hotarul " după ce-l moștenise de la bunicul său Mihnea.

Voievod (1508-1509) - Mănăstirii "Sfânta Troiță " devenită ulterior Radu Vodă, pe teritoriul actual al orașului Buftea.

Buftea, devenit oraș prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.1113 din 27 mai 1968 este menționat pentru prima dată în hrisoavele vremii la 20 iulie 1752. Noua localitate cuprinsă în documente era continuatoarea satului Mănești .

Buftea și-a adus contribuția la istoria poporului nostru prin participarea locuitorilor la războiul de independență din 1877-1878 precum și la războiul de reintegrare a neamului a cărui eroi sunt înscriși pe Monumentul Eroilor din centrul orașului.

Datorită Prințului Barbu Știrbei s-a realizat Fabrica de Conserve (1903), Fabrica de Vată (1900), Școala profesională (1902), Liceul (1924), Biserica Sfânta Varvara (1934), Ateneu Popular (1934), Biblioteca Populară (1924).

Ca eveniment istoric menționăm semnarea la Buftea a Tratatului Preliminar de Pace între România și Puterile Centrale la 5-18 martie pe baza căruia încep la București la 9-22 martie tratativele în vederea încheierii păcii. Parafarea tratatului preliminar a avut loc la Palatul lui Știrbei din Buftea semnat de guvernul condus de Alexandria Marghiloman.

Economia orașului Buftea cunoaște integrarea și orientarea ei în economia de piață. S-a schimbat peisajul industrial al orașului, s-au înființat unități private de o importanță deosebită, s-au înființat societăți comerciale pe diferite profile, s-au construit două hale moderne, s-a dat în folosință o Stație de benzină în zona Cartierul Cinematografic, s-a înființat sistemul bancar. Resursele naturale ale solului acestei zone au oferit condiții din cele mai favorabile dezvoltării agriculturii. Ocrotirea sanatatii si asistentei sociale au cunoscut o dezvoltare substantiala. S-a extins reteaua de gaze si apa.

În domeniul vieții spirituale s-a construit o biserică în Cartierul Studio.

În domeniul învățământului s-a acordat o nouă orientare corespunzătoare cerințelor actuale introducându-se studiul informaticii și a religiei.

S-a înființat sistemul prestărilor de servicii și al transportului de călători, astăzi operează două linii de transport călători. Există linii RATB
cu frecvența de o dată la 30 min sau 1h. O calatorie intre Buftea si Bucuresti (intrarea in Bucuresti), distanta de dureaza o ora și costă 3 lei.

S-a dat în folosință centrala pentru alimentarea cu energie termică a Liceului Industrial "Acd. Dumitru Dumitrescu".

A intrat în tradiția orașului organizarea Târgului de Toamnă precum și a târgului săptămânal de animale.

Buftea, înconjurată de o zonă plină de pitoresc este brăzdată de numeroase vestigii istorice: Palatul Barbu Știrbei , Capela, biserici, monumente istorice (Biserica din Cartierul Buciumeni construită în 1787, Mănăstirea Carna ), Monumentul Eroilor 1916-3918, Casa țărănească (1891), Conacul lui Oțeteleșteanu.

Dar în același timp, de Orașul Buftea este legat numele unor personalități care s-au născut pe aceste meleaguri sau au desfășurat o vie activitate. Putem aminti în acest sens pe acad. Dumitru Dumitrescu, prof. dr. Tutunaru Dumitru, sculptorul Ion Vlad, poetul Dimitrie Stelaru, Vasile Voiculescu - scriitor membru post mortem al Academiei Române, prof. dr. docent Florea Oprea.

Astăzi Orașul Buftea se poate mândri cu tinerii cercetători formați la școala românească.

Prin condițiile sale naturale, Buftea este un important obiectiv turistic, având în vedere așezarea de care dispune înconjurat de o salbă de lacuri, Parcul Știrbei și Baza Turistică "Calul Bălan" .

În concluzie putem spune că poziția geografică, potențialul economic și turistic va face ca Buftea să devină o renumită zonă de turism și agrement.

Orașul Buftea cunoaște pe an ce trece, mari progrese pe toate planurile, economic, urbanistic și turistic.

Geografie Buftea


Localitatea Buftea se află în cîmpia Vlăsiei, în lunca rîului Colentina, la 20 km. Nord de București și la 40 km Sud de Ploiești. Orașul este străbătut de două drumuri naționale, DN1A București - Tîrgoviște - Brașov și DN7 București - Pitești

Demografie Buftea


Administrație Buftea


În domeniul administrației publice, orașul Buftea dispune de Tribunal, Parchet, 3 Birouri Notariale, 2 Birouri Executori Judecătorești precum și de sediul administrației publice locale

Pentru sănătate și asistență socială orasul Buftea dispune de 1 policlinică, 1 spital cu 100 paturi (Spitalul Orasenesc "Dr. Maria Burghele""), 1 stație de ambulanță, 7 dispensare, 5 farmacii, 1 centru de combatere a violenței domestice, 1 centru de îngrijire la domiciliu, 1 centru de permanență medicală, 1 creșa, 1 centru de plasament și o fundație pentru protecția copilului aflat în dificultate.

Industrie Buftea


În orașul Buftea, sunt prezente mai multe firme importante precum:

- fabrica de mezeluri "Angst";

- fabrica de conserve Buftea "S.C. Conserv Buftea S.A";

- fabrica de suplimente nutritive Redis Nutritie, Redis Co;

- Ambalare și împachetare M.J. Mailis SA;

- Ambalare și împachetare Impress Buftea SA;

- Ambalare și împachetare I.A.T.C.-LTD SRL;

- lemn si hartie AMETIST IMPEX SRL;

- metale, MIRAS Ilfov;

- textile, ANALI STAR SRL ;

- plastice, PLASROM PRODUCTION SRL;

- plastice, JIN'S INTERNATIONAL TRADE SRL;

Cultură Buftea


Pe malul lacului Buftea se află Studiourile cinematografice Buftea, la care s-au produs de-a lungul timpului majoritatea filmelor românești, și care acum este în proprietatea trustului MediaPRO.

Obiective turistice Buftea


Buftea este orașul unde se află Castelul Știrbei, locul de reședință al lui Barbu Știrbei, fost domnitor al Valahiei. În capela familiei Știrbei, aproape de castel, regizorul Francis Ford Coppola a filmat câteva scene din filmul “Dracula”.
 
 
Stema orașului Buftea
Stema orasului Buftea
 
Poziția orașului Buftea în cadrul județului Ilfov
Pozitia orasului Buftea in cadrul judetului Ilfov
 
Harta rutieră a orașului Buftea


Hoteluri din Buftea

Vedere din satelit a orașului Buftea


Cazare in Buftea

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Buftea