Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Bacău

Județ: Bacău Site-uri utile:
Primaria Bacău
Regiunea geografică: Moldova
Populație: 144 307 loc (locul 15)
Recensământ: 2002
Suprafață: 41 km2 (locul 174)
Densitate: 5 133 loc/km2 (locul 4)
Altitudine: - m. (locul - )
Atestare documentară: 1408 (locul 107)
Latitudine: 46 grade 34' 48"
Longitudine: 26 grade 55' 12"
Localități:
Primar: Romeo Stavarache (PNL), din 2004
 
Municipiul Bacău (în maghiară: Bákó, în germană: Barchau, în poloneză: Baków, în ebraică: בקאו) este reședința și cel mai mare oraș din județul Bacău, România. Este traversat de râul Bistrița, care asigură, prin centrala hidroelectrică locală, o parte însemnată a consumului de energia electrică locală. Suprafața municipiului este de 60km², iar populația este de aproximativ 175.921 de locuitori. Orașul este strabatut de drumurile europene E85 si E57, artere de circulatie europene și naționale ce fac legătura cu București, cu nordul țării, precum și cu Transilvania. Pe cale feroviară legăturile naționale și internaționale se realizează prin rețeaua CFR. Pe cale aeriană, Băcaul dispune de un aeroport internațional a cărui aerogarǎ destinată transportului de marfă și persoane, asigură curse regulate către diferite destinații naționale și europene.

Istorie Bacău


Primele urme de locuire în orașul Bacău dateazǎ din epoca paleolitică, acestora adaugandu-li-se cele din .

Cea mai veche referință istorică cunoscută despre oraș datează din anul 1399, fiind menționat în Documentul lui Iuga Vodă, prin care se dă carte de judecată între spătarul Răducanu cu răzeșii satului Brătila, din ținutul Bacăului. Despre etimologia numelui s-au emis mai multe ipoteze, însă

În acest sens, mareșalul Antonescu a ordonat efectuarea lucrărilor pentru românizarea nomenclaturii localităților din România, ordin prin care urma să se schimbe denumirea orașului Bacău, care era considerată ca fiind de sorginte maghiară, cu una românească, Gura Bistriței.

Menționarea orașului pe un act oficial datează încă din 1399. În arhivele Vaticanului, pe hărțile Evului Mediu precum și în alte documente latine, Bacăul apare sub numele de Bacovia, sau Ad Bacum. Edwige Bestazzi – delegată a Institutului de Cultură Italiană, la începutul secolului XX - mărturisește că Bacăul era trecut pe o hartă pictată chiar în Palatul Primăriei Florența, sub numele de Bacovia. Acest lucru nu este de mirare, având în vedere că la doar câțiva kilometri de Bacău, la Sărata, romanii extrăgeau sare, iar în alte localități din împrejurimi s-au descoperit vestigii daco-romane, sau chiar mai vechi, lucru ce atestă popularea acestei zone de mii de ani. La Sulta (comuna Agăș) avem urmele vechilor aurării dacice, după cum dovedește N. Densușianu în lucrarea sa “Dacia preistorică”, iar teritoriul Bacăului cuprindea localități încă de pe timpul pelasgilor ca: Letca și Leiteni, cuvinte derivate din latonă și letonă, divinități din timpuri preistorice, sau Tamasidava, denumire scito-dacică.

Marele istoric Nicolae Iorga, este de părere că denumirea orașului Bacău derivă de la slavul Bâc = Zimbru, bour, taur, ceea ce denotă că pe aceste meleaguri au fost întinse păduri în care trăiau turme de zimbri. Muzeul “Moldova” din Bacău deține o importantă colecție de documente istorice și vechi manuscrise, precum și un cap de zimbru, un exemplar unic în felul său, găsit lângă Bacău, în satul Solonț. Un Bâc exista în Basarabia, un altul în ținutul Vasluiului, iar un altul în ținutul Bîrladului.Pe această temă se mai poate vedea și etimologia cuvântului Bâc în “Ispisoace și Zapise” de Gh. Ghibănescu, vol.VI, partea a II-a, pag.177; Documentele moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, vol.I și II, publicate de domnul profesor M. Costăchescu la Editura Fundațiilor Regale, Iași; documentele moldovenești publicate de N. Iorga.

Orașul Bacău a fost ocupat o scurtă vreme de oștile maghiare conduse de Matei Corvin în anul 1467.
Localitatea este cunoscuta și datorita importanței sale în relațiile comerciale dintre Moldova, Transilvania si Țara Românească, fiind un iportant punct de vamă. În secolului al XV-lea în acest oraș s-a stabilit Alexăndrel, fiul lui Ștefan cel Mare, care a dat ordin pentru construirea Curtei Domnesti si Bisericii Precista, celebre monumente istorice.

La sfârșitul secolului al XIV-lea,Bacăul era bine inchegat ca așezare urbană, una dintre cele mai prospere din întreaga Moldova, având atribuții militare si comerciale foarte importante .

Geografie Bacău


Localizare Bacău


Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Geografic, se află la interferența meridianuluide 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Hemeiuși și Săucești, în Nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Luizi-Călugăra, Măgura și Mărgineni. Între eceste limite orșul ocupă o suprafață de 4186, 23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181m.

Poziția și cadrul natural au favorizat dezvoltarea rapidă a așezării de pe Bistrița, încă din Evul Mediu Bacăul devenind un important nod de intersecție a principalelor artere comerciale din partea central vestică a Moldovei. Drumul Siretului sau Drumul Moldovenesc, care unea orașele baltice cu zona dunăreano-pontică, se intersecta cu Drumul Păcurii, ce începea la Moinești, cu Drumul Sării, dinspre Târgu Ocna, cu Drumul Brașovului (drumul de jos), cu Drumurile Transilvaniei ce traversau Carpații Orientali prin pasurile Ghimeș, Bicaz, Tulgheș, și cu drumul plutelor, pe Bistrița. Toate arterele din NV și SV se îndreptau spre bazinele Bârladului și Prutului prin nordul Colinelor Tutovei.

Ape Bacău


Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Siret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare Cleja- pentru Siret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel- pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice.

Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistrței, și o îngustare spre sud, "poarta Siretului", suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei și culmile subcarpatice Pitricica-Barboiu.

Climǎ și precipitații Bacău


Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, și 20,6°C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m²/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie-august.

Flora și fauna Bacău


Covorul biogeografic a evoluat sub semnul impactului antropic. Într-o zonă în care pădurile dețineau 70-80% din suprafață s-a ajuns ca în prezent coeficientul de împădurire să fie de 25,7%, formațiunile dominante fiind cele de stepă și luncile râurilor și pădurile de foioase din jurul orașului folosite în scop recreativ.

Clasificare:
*faună acvatică, condițonată de biotopurile specifice Bistriței, Siretului și apelor stătătoare;
*fauna de luncǎ (animale care își caută hrana în apă sau la marginea apei);
*fauna de terase și versanți, alcătuită din specii de rozătoare mici, animale și păsări specifice pădurilor de foioase.

Fauna zonei periurbane prezintă o însemnată valoare cinegetică; unele animale sunt vânate pentru blană, altele, pentru carne.

Condițiile pedogenetice au dus la formarea unor soluri variate, în general brune și brune argiloiluviale, cu un conținut de humus de 1-5‰, ce asigură o fertilitate medie bună pentru terenurile agricole. Între solurile intrazonale se remarcă cele hidromorfe, lăcoviștile și solurie aluviale în diferite stadii de evoluție.

Orașe apropiate Bacău


*București (300 km S)
*Vaslui (80 km E)
*Iași (120 km NE)
*Piatra Neamț (60 km N)
*Focșani (108 km S)
*Onești (53 km SV)
*Roman (40 km N)

Demografie Bacău


Pe parcursul celor 6 secole de existență, Bacăul a cunoscut atât perioade de creștere demografică dar și de regres, consecință a condițiilor economice, socio-culturale și istorice care au caracterizat fiecare etapă a evoluției sale. O importanță deosebită o are sfârșitul secolului XX-lea, care a adus noi orientări și tendințe demografice. În mai puțin de 10 ani numărul locuitorilor orașului a crescut cu aproximativ 26,000 loc. (de la 138,201 loc., în 1988, la 209,051 loc., în 1997) atât datorită unui bilanț natural pozitiv, dar mai ales fluxurilor migratorii, prin aceasta demostrându-se puterea de atracție a orașului. Climatul economic, viabilitatea industriei, trecerea rapidă la proprietate privată, programele sociale întreprinse dar și inițiativele legislative locale au transformat Bacăul într-un oraș atractiv.

Conform datelor recensământului din 1930, municipiul Bacău număra în acel an 31.138 de locuitori. Dintre aceștia 19.421 s-au declarat români, 822 maghiari, 406 germani, 9.424 evrei ș.a. Din punct de vedere confesional, 19.091 s-au declarat ortodocși, 161 greco-catolici, 1.893 romano-catolici, 144 evanghelici-lutherani, 9.593 mozaici ș.a. Odinioară înfloritoarea comunitate evreiască din oraș s-a stins în urma celui de-al doilea război mondial.

La ultimul recensământ, din 18 martie 2002, structura etnică a populației municipiului Bacău a fost evidențiată astfel: 173.041 români, 1.605 țigani, 191 maghiari, 118 evrei, 83 germani, 80 ceangăi, 53 italieni ș.a. Fiecare din celelalte etnii era compusă din mai puțin de 50 de pesoane. Distribuția populației stabile pe confesiuni religioase: 153.849 ortodocși, 19.094 romano-catolici, restul confesiunilor nedepășind fiecare 500 de adepți.

Evoluția demografică Bacău


În trecut Bacău


Conform recensământului din 1930 populația Bacǎului era de 31.138 de locuitori, dintre care:
* 19.421 Români
* 822 Maghiari
* 406 Germani
* 9.424 Evrei s.a.

"Sub aspect confesional" populația Bacǎului era alcătuită din:
* 19.091 Ortodocși
* 1.893 Romano-catolici
* 161 Greco-catolici
* 144 Luterani
* 9.593 Mozaici ș.a.

Astăzi Bacău


Municipiul Bacău are, potrivit recensământului din 2002, o "populație" de 175500 locuitori.
Structura etnică a acesteia este următoarea:
* 173.041 Români
* 1.605 Țigani
* 191 Maghiari
* 83 Germani
* 80 Ceangăi
* 53 Italieni

"Sub aspect confesional" populația Bacăului este alcătuită din:
* 153.849 Ortodocși
* 19.094 Romano-catolici
* restul confesiunilor nu depășesc 500 de adepți

Economia Bacău


Județul Bacău este unul dintre centrele cele mai industrializate din Moldova, având două mari rafinarii de petrol situate lângă orașele Onești și Dărmănești. După căderea comunismului, activitățile industriale principale cuprind: Industria Petrochimică; Industria Nutrițională; Industria de Lemn și de Hârtie; Industria Textilă; Industria Mecanică; Industria Aeronautică.

Turism Bacău


Departe de a fi doar centru comercial-industrial aflat în plină ascensiune, Bacăul este și un oraș al tradițiilor și al culturii.Obiectivele turistice includ Casa memorială George Bacovia sau Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii. Observatorul astronomic al Bacăului este unul dintre puținele din România, iar foarte aproape de centrul orașului se află statuia lui Ștefan cel Mare.

În oraș se află și cea mai mare catedrală catolică din Estul Europei, Casa memorială George Bacovia, Casa memorială Ion Borcea și Casa memorială Nicu Enea.

Obiective turistice Bacău


Muzee Bacău


*Muzeul de Stiințele Naturii
*Complexul muzeal Iulian Antonescu

Biserici, catedrale și mănăstiri Bacău


*Catedrala catolicǎ
*De asemenea, în Bacău există Biserica și ruinele Curții Domnești unde a locuit Alexandru-Vodă, fiul și co-regentul lui Ștefan cel Mare. Biserica "Precista", a fost sfințită la 1 ianuarie 1491, fiind tipică pentru seria ctitoriilor domnești din acel veac. Biserica a fost renovată de către Vasile Lupu în 1641, fiind apoi închinată ctitoriei sale, Sfinții Trei Ierarhi, de la Iași.
*Biserica Sfantul Ilie (ortodoxă de stil vechi)
*Biserica Sfântu Ioan
*Manastirea Casin
*Manastirea Ciolpani
*Manastirea Rachitoasa
*Manastirea Runc
*Manastirea Tazlau
*Manastirea Bogdana
*Manastirea Cotumba

Teatre Bacău


*Teatrul George Bacovia În Bacău teatrul are vechi tradiții, primul spectacol teatral a avut loc în 1946, când s-a pus în scenă o piesă de Vasile Alecsandri. La început, neavând un spațiu propriu, reprezentațiile se țineau în niște barăci de scânduri. Abia în 1948 i s-a repartizat actuala clădire, construită în 192x ca sediu al hotelului Athenee Palace.
*Teatrul de vară

Biblioteci Bacău


*Biblioteca Județeană

Alte clădiri, monumente și locuri Bacău


*Ateneul Mihail Jora
*Casa memorialǎ Nicu Enea
*Casa memorialǎ Ion Borcea
*Casa memorială George Bacovia
*Statuia lui Ștefan cel Mare este unul din principalele obiective turistice ale orașului.
*Statuia lui George Bacovia, opera sculptorului Constantin Popovici (1938-1995), e amplasată în centrul orașului, lângă Biblioteca Județeană. Statui ale unor personalități celebre ale României se află în Parcul Cancicov.
*Festivalul Obiceiurilor de Iarnă adună artiști populari din regiune în preajma Crăciunului.
*Observatorul astronomic

Parcuri Bacău


*Parcul dendrologic Hemeiuși, situat la nord de Bacău are o suprafață de 47,5 ha. Aici cresc peste 500 specii de plante lemnoase, dintre care 370 exotice.
*Insula de agrement Este o insulă artificială, creată în mijlocul unui lac format de râul Bistrița, amenajată pentru agrement, cu locuri de plajă și pentru practicarea sporturilor în aer liber. Se pot face plimbări cu barca în jurul insulei.
*Parcul Trandafirilor
*Parcul Cancicov

Transport Bacău


Transporturi interne Bacău


Autobuzele din orașul Bacău pornesc de la autogara din Bulevardul Unirii, Nr. 39.

Transporturi externe Bacău


Trenuri Bacău


Gara din Bacău (CFR Bacău, str Garii nr.1) este una dintre cele mai ocupate din România. Gara orașului este un loc de tranzit foarte important pentru trenurile internaționale din Ucraina, Rusia și Bulgaria.

Cu mașina Bacău


Bacăul e străbătut de o rețea densă de căi rutiere care îi asigură legătura cu alte localități- E85 (44 Km până la Roman, 60 Km până la Adjud); DN15/Calea Moldovei, str. Șefan cel Mare, 9 Mai (58 Km până la Piatra Neamț); DN2F/Calea Bârladului (83 Km până la Vaslui); DN2G/Calea Moinești, str. Energiei, Str. G.Bacovia, B-dul Unirii (55 Km până la Moinești); DN11 / str. Narciselor.

Avioane BacăuTransportul aerian, în Bacău, funcționează la 6,5 Km sud de municipiu, un aeroport care are ca obiect asigurarea transportului de pasageri și de mărfuri, precum și asigurarea protecției navigației aeriene și zborului tuturor aeronavelor care survoleazǎ spațiul aerian ce-i revine.

Aeroportul furnizeazǎ legǎturile cu București și Timișoara și legăturile internaționale cu 11 orașe în Italia și în Germania.

Universități Bacău


*Universitatea din Bacău
*Universitatea George Bacovia

Licee Bacău


*Colegiul Național "Ferdinand I"
*Colegiul Național "Gh. Vrânceanu"
*Colegiul Național "Vasile Alecsandri"
*Colegiul "Henri Coandă"
*Colegiul Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu Karpen"
*Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"
*Colegul National Pedagogic "Ștefan cel Mare"
*Colegiul Economic "Ion Ghica"
*Liceul de Arta “George Apostu”
*Colegiul "Mihai Eminescu"
*Liceul Sportiv
*Grupul Scolar "Letea"
*Grupul Scolar"Mangeron"
*Grupul Scolar"Grigore Antipa"
*Liceul Teologic"Sfantul Iosif"
*Licee particulare: Grupul Scolar"Grigore Tabacaru", Grupul Scolar"Grigore Moisil"

Mall-uri Bacău


*Arena Mall

Arena Mall este primul Mall din Bacău și cel mai mare Mall din Moldova.
În complexul comercial Arena Mall ca o noutate pentru mall-urile din România, vom găsi o catedrală ortodoxă, amenajată la parterul acestuia.

Hoteluri Bacău


*Hotel Decebal ***
*Hotel Moldova ***
*Hotel Măgura Verde ***
*Hotel Dumbrava **

Politică Bacău


Primarul municipiului, Romeo Stavarache este membru PNL.
Consiliul local este compus din 23 de consilieri, împărțiți astfel:
Partid Consilieri
Partidul Național Liberal 12
Partidul Democrat-Liberal 5
Partidul Social Democrat 6

Conducerea Municipiului Bacău Bacău


*Primar: Romeo Stavarache
*Viceprimari: Constantin Drăgănuță, Dragoș Luchian
*Secretar: Nicolae Ovidiu Popovici
*Administratorul public al primăriei: Costantin Geoseanu

Istituții publice Bacău


Primarii Bacaului Bacău


* 1864-1865: Gheorghe Negel
* 1865-1867: CostantinMurgulet
* 1868: Ioan Stanciu
* 1869: Constantin Prodan
* 1870: Constantin Platon
* 1870: Nicolae Mortun
* 1870-1874: Gheorghe Hoiciug
* 1871: Iacovschi Constantin
* 1874-876: Gheorghe Struza
* 1876-1883: Gheorghe Hoicing
* 1883-1884: Gheorghe Manoliu
* 1884-1885: Constantin Prodan
* 1885: Ilie Racovita
* 1886-1887: Leon Sachelarie
* 1888: Constantin Tulbure
* 1889-1890: Costache Radu
* 1890-1891: Leon Seachelare
* 1891: Gheorghe Levezeanu
* 1891-1893: Gheorghe Struza
* 1893-1894: Gheorghe Constantin Raileanu
* 1894-1895: Costache Radu
* 1896-1897: Leon Sachelarie
* 1897-1899: Constantin Vlaicu
* 1900: Gheorghe Constantin Raileanu
* 1901-1907: Leon Sachelarie
* 1905: Krupenschi
* 1905-1906: Constantin Vlaicu
* 1907: Emanoil Neagu
* 1911-1912: Vasile Pavli
* 1912: Gheorghe Polter
* 1913: Ercol Rosetti
* 1914-1917: Lascar Veniamin
* 1917-1918: Vasile Pavli
* 1919-1920: Leonida Dumitrescu
* 1920: George Berea
* 1920: Ioan Dumitrescu Buhoci
* 1920-1922: Ioan Grigoriu
* 1922-1926: Leon Sachelarie
* 1926-1928: Ioan Grigoriu
* 1929: Alexandru Nemteanu
* 1930: Panait Toplceanu
* 1930-1931: Dimitrie Buca
* 1931-1932: Alexandru Nemteanu
* 1934: Ion Nicolau
* 1934: Constantin Zlotescu
* 1938: Radu Manea
* 1938: Constantin Belu
* 1939-1940: Leonida Dumitrescu
* 1941: Gheorghe Fecioru
* 1941-1944: Toma Mihailescu
* 1944-1945: Gheorghe Botezatu
* 1945-1946: Sandulache Sandu
* 1947-1948: Gheorghe Nita
* 1948-1949: Vataru
* 1949-1950: Ioan Bucur
* 1950-1952: Petre Petreanu
* 1952-1956: Constantin Livint
* 1959-1961: Alecsandru Costescu
* 1961-1964: Pavel Bursuc
* 1964-1968: Stefan Fotescu
* 1968-1969: Emil Donici
* 1969-1979: Ioan Ichim
* 1981-1986: Vasile Albu
* 1986-1989: Vasile Sandulache
* 1990: Ion Onofrei
* 1990-1992: Vasile Chitac
* 1992-1996: Iosef Ioan Liciu
* 1996-2004: Dumitru Sechelariu
* 2004-prezent: Romeo Stavarache

Cartiere Bacău


*Aviatori
*Bistrita lac
*CFR
*Cornisa
*Hang
*Izvoare
*Letea
*Lunca
*Miorita
*Nord
*Tache
*Ura
*Vasiiesti
*Gara

Zona metropolitană Bacău


Relații externe Bacău


Orașe înfrǎțite Bacău


* Torino

Orașe cu acord de colaborare Bacău


* Torino

Personalități Bacău*Grigore Tăbăcaru, ilustru pedagog de la începutul secolului al XX-lea care a întrezărit rolul experimentului în activitatea pedagogică

*Vasile Alecsandri (1821 - 1890), poet, autor, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, academician român, creator al teatrului românesc și a literaturii dramatice în România, personalitate marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea.
*George Bacovia (1881 - 1957), poet
*Radu Cosașu 1930, scriitor
*George Apostu (1934 - 1986), sculptor
*Lucrețiu Pătrășcanu (1900 - 1954), avocat, om politic, Ministru al Justiției în primul guvern comunist, asasinat în închisoare
*Alexandru Piru (1917 - 1993), critic literar
*Solomon Marcus (1925), matematician
*Petru Cimpoesu (1952, Vaslui), scriitor
*Ovidiu Bălan, dirijor
*Ilie Boca, pictor
*Doina Melinte, atlet
*Mihaela Melinte, atlet
*Iulian Băicuș, critic literar
*Andrei Cristea, fotbalist
*Monica Roșu, gimnastă
*Nicolae Vermont, pictor
*Nadia Comăneci, gimnasta
*Vasile Pârvan, important istoric și cel mai mare arheolog român
*George Enescu, compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor
*Ștefan cel Mare, domnitor roman
*Constantin Galeriu, duhovnic al Ortodoxiei române, preot și profesor de teologie
*Radu Beligan, actor
*Loredana Groza, cântăreața
*Olga Tudorache, actriță
*Eremia Grigorescu, general
*Tristan Tzara, poet și eseist evreu român
*Costache Negri, scriitor, om politic și patriot român
*Alexandru Șafran, cărturar, teolog, filosof, istoric și literat evreu
*Sfântul Cuvios ANTIPA de la Calapodești,
*George Emil Palade, om de știință
*Ioan Borcea, zoolog, fondator oceanografiei românești și a Stațiunii de Cercetări Maritime de la Agigea și deputat în Parlamentul României în perioada interbelică
*Gheorghe Vrănceanu, matematician
*Ștefan Zeletin, filozof, economist și sociolog român
*Ovidiu Balan, muzician și dirijor
*Ion Drăgoi, instrumentist
*Iulian Antonescu, muzeolog
*Dimitrie N. Ghica, explorator

Ziare locale Bacău


*Deșteptarea
*Gazeta de Bacău
*Informația Bacăului
*Monitorul de Bacău
*Observator de Bacău
*Revista Ateneu
*Semne particulare
*Ziarul de Bacău

Sport Bacău


Fotbal Bacău


*FCM Bacău (Fotbal Club Municipal Bacau), Liga II
*FC Știința Bacău (Fotbal Club Știința Bacău), Liga II

Handbal Bacău


*Știința MD Bacău, masculin, Liga națională
*CSH Bacău (Clubul Sportiv Handbal Stiința Bacău), feminin, Divizia A

Volei Bacău


*CS Știința Bacău (Club Sportiv Stiința Bacău), masculin, Divizia A1
*CS Știința Bacău (Club Sportiv Stiința Bacău), feminin, Divizia A1

Tenis Bacău


*CSS Bacău
 
 
Stema orașului Bacău
Stema orasului Bacău
 
Amplasarea orașului Bacău în cadrul României
Amplasarea orasului Bacău in cadrul Romaniei
 
Poziția orașului Bacău în cadrul județului Bacău
Pozitia orasului Bacău in cadrul judetului Bacău
 
Harta rutieră a orașului Bacău


Hoteluri din Bacău

Vedere din satelit a orașului Bacău


Cazare in Bacău

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Bacău