Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Alexandria

Județ: Teleorman Site-uri utile:
Primaria Alexandria
Regiunea geografică: Muntenia
Populație: 45 434 loc (locul 45)
Recensământ: 2002
Suprafață: 10 km2 (locul 213)
Densitate: - loc/km2 (locul - )
Altitudine: 41 m. (locul 14)
Atestare documentară: 1834 (locul 188)
Latitudine: 43 grade 58' 07"
Longitudine: 25 grade 20' 00"
Localități:
Primar: Victor Drăgușin, PSD
 
Alexandria este un municipiu din județul Teleorman, Muntenia, România. Orașul este așezat în sudul Câmpiei Române pe partea dreaptă a râului Vedea, în zona de contact a Câmpiei Boian cu Câmpia Găvanu-Burdea, la 41 metri altitudine și are o suprafață de 9,56 km². Municipiul se află la 88 km distanță de București.

Istoric Alexandria


În apropierea actualului oraș, în punctul numit "La Vii" (la 2 km N) au fost descoperite urmele unei așezări geto-dace datând din sec 5-4 î.Hr., în care s-au găsit vase de ceramică (străchini, cupe cu două toarte, etc) lucrate cu mâna sau la roată, piese din bronz (3 fibule) s.a. În punctul numit "La Hectare" (2 km S-E de oraș) s-au identificat urmele unei așezări datând din sec. 4 d.Hr. formată din bordeie rectangulare (2,80 x 4,50 m), în care s-au găsit vase de ceramică din pastă cenușie sau cărămizie, lucrate la roată cu linii de decor incizate. Pe malul stâng al râului Vedea a fost descoperită o așezare veche românească datând din sec. 8-11.

În 1834, pe vatra acestor vechi așezări, a fost întemeiată localitatea Alexandria de către domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica, de la care derivă și numele actualului oraș. În 1837 așezarea a fost distrusă în mare parte de un incendiu violent. Refăcută ulterior, așezarea a fost declarată oraș în 1840 printr-un hrisov domnesc care se păstrează la Muzeul de istorie al orașului. În a doua jumătate a secolului XIX și în prima jumătate a secolului XX la Alexandria aveau loc vestitele târguri anuale, cunoscute sub numele de Bâlciul Mavrodinului. Declarat municipiu la 27 iulie 1979, orașul a suferit mari pagube materiale de pe urma cutremurului din 4 martie 1977.

Populație Alexandria


Conform recensământului din 2002 Alexandria avea o populație de 50.496 locuitori din care 95,36% români (48.156), 4,51% romi (țigani; 2.278 persoane) și sub 1% alte etnii.

Obiective turistice Alexandria


*Catedrala ortodoxă cu hramul „Sfântul Alexandru”, construită între 1869 și 1898, în stil bizantino-romanic, cu picturi murale interioare realizate în 1898 de Ștefan Luchian și Constantin Artachino
*Biserica „Sfinții apostoli Petru și Pavel” (1842-1846, restaurată în 1902-1904)
*Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” (1848-1850)
*Biserica cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (1852)
*Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1858-1860)
*Biserica cu hramul „Izvorul Tămăduirii” (1859-1861)
*Monumentul ridicat în memoria țăranilor uciși în timpul Răscoalei din 1907
*Monumentul eroilor căzuți pe câmpul de luptă în timpul primului război mondial
*Busturile lui Alexandru Ghica și Alexandru Ioan Cuza, realizat în anul 1914 de către sculptorul I. Iordănescu
*Muzeul de istorie

Personalități Alexandria


*Anghel Demetriescu (1847 – 1903), istoric, scriitor.
*Liviu Vasilică (1950 – 2004), cântăreț de muzică populară
*Catalin Botezatu (1966 - ), creator de moda
 
Căutare oraș în Teleorman:

 
 
Stema orașului Alexandria
Stema orasului Alexandria
 
Harta rutieră a orașului Alexandria


Hoteluri din Alexandria

Vedere din satelit a orașului Alexandria


Cazare in Alexandria

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Alexandria