Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Alexandria

Județ: Teleorman Site-uri utile:
Primaria Alexandria
Regiunea geografică: Muntenia
Populație: 45 434 loc (locul 45)
Recensământ: 2002
Suprafață: 10 km2 (locul 213)
Densitate: - loc/km2 (locul - )
Altitudine: 41 m. (locul 14)
Atestare documentară: 1834 (locul 188)
Latitudine: 43 grade 58' 07"
Longitudine: 25 grade 20' 00"
Localități:
Primar: Victor Drăgușin, PSD
 
Alexandria este un municipiu din județul Teleorman, Muntenia, România. Orașul este așezat în sudul Câmpiei Române pe partea dreaptă a râului Vedea, în zona de contact a Câmpiei Boian cu Câmpia Găvanu-Burdea, la 41 metri altitudine și are o suprafață de 9,56 km². Municipiul se află la 88 km distanță de București.

Istoric Alexandria


În apropierea actualului oraș, în punctul numit "La Vii" (la 2 km N) au fost descoperite urmele unei așezări geto-dace datând din sec 5-4 î.Hr., în care s-au găsit vase de ceramică (străchini, cupe cu două toarte, etc) lucrate cu mâna sau la roată, piese din bronz (3 fibule) s.a. În punctul numit "La Hectare" (2 km S-E de oraș) s-au identificat urmele unei așezări datând din sec. 4 d.Hr. formată din bordeie rectangulare (2,80 x 4,50 m), în care s-au găsit vase de ceramică din pastă cenușie sau cărămizie, lucrate la roată cu linii de decor incizate. Pe malul stâng al râului Vedea a fost descoperită o așezare veche românească datând din sec. 8-11.

În 1834, pe vatra acestor vechi așezări, a fost întemeiată localitatea Alexandria de către domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica, de la care derivă și numele actualului oraș. În 1837 așezarea a fost distrusă în mare parte de un incendiu violent. Refăcută ulterior, așezarea a fost declarată oraș în 1840 printr-un hrisov domnesc care se păstrează la Muzeul de istorie al orașului. În a doua jumătate a secolului XIX și în prima jumătate a secolului XX la Alexandria aveau loc vestitele târguri anuale, cunoscute sub numele de Bâlciul Mavrodinului. Declarat municipiu la 27 iulie 1979, orașul a suferit mari pagube materiale de pe urma cutremurului din 4 martie 1977.

Populație Alexandria


Conform recensământului din 2002 Alexandria avea o populație de 50.496 locuitori din care 95,36% români (48.156), 4,51% romi (țigani; 2.278 persoane) și sub 1% alte etnii.

Obiective turistice Alexandria


*Catedrala ortodoxă cu hramul „Sfântul Alexandru”, construită între 1869 și 1898, în stil bizantino-romanic, cu picturi murale interioare realizate în 1898 de Ștefan Luchian și Constantin Artachino
*Biserica „Sfinții apostoli Petru și Pavel” (1842-1846, restaurată în 1902-1904)
*Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” (1848-1850)
*Biserica cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (1852)
*Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1858-1860)
*Biserica cu hramul „Izvorul Tămăduirii” (1859-1861)
*Monumentul ridicat în memoria țăranilor uciși în timpul Răscoalei din 1907
*Monumentul eroilor căzuți pe câmpul de luptă în timpul primului război mondial
*Busturile lui Alexandru Ghica și Alexandru Ioan Cuza, realizat în anul 1914 de către sculptorul I. Iordănescu
*Muzeul de istorie

Personalități Alexandria


*Anghel Demetriescu (1847 – 1903), istoric, scriitor.
*Liviu Vasilică (1950 – 2004), cântăreț de muzică populară
*Catalin Botezatu (1966 - ), creator de moda
 
Căutare oraș în Teleorman:

 
 
Stema orașului Alexandria
Stema orasului Alexandria
 
Amplasarea orașului Alexandria în cadrul României
Amplasarea orasului Alexandria in cadrul Romaniei
 
Poziția orașului Alexandria în cadrul județului Teleorman
Pozitia orasului Alexandria in cadrul judetului Teleorman
 
Harta rutieră a orașului Alexandria


Hoteluri din Alexandria

Vedere din satelit a orașului Alexandria


Cazare in Alexandria

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Alexandria