Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea județului Olt

Regiunea geografică: Oltenia Site-uri utile:
Consiliul Judetean Olt
Prefectura Olt
Resedință de județ: Slatina
Populație: 489 274 loc (locul 18)
Recensământ: anul 2002
Suprafața: 5 498 km2 (locul 22)
Densitate: 89 loc/km2 (locul 14)
Abreviere: OT
Președinte Consiliu Județean: Paul Stănescu(PSD)
Prefectul județului: Octavian Popescu
 
Olt este un județ din Oltenia (partea situată de la vest de râul Olt, fostul județ Romanați) și Muntenia (partea situată la est de râul Olt), România.

Geografie Olt


Localizare: Județul Olt este situat în partea de sud a țării, pe cursul inferior al râului care i-a dat numele și face parte din categoria județelor riverane fluviului Dunărea. Prin portul dunărean Corabia are ieșire la Marea Neagră. Suprafața totală de 5.498 kmp., reprezentând 2,3% din teritoriul țării, situează județul pe locul 22 la nivelul României ca suprafață. Din punct de vedere al populației, județul ocupă locul 18 cu 489.274 locuitori (2002)având o densitate de 89 locuitori/km².

Vecini:
* Nord – județul Vâlcea
* Est – județele Argeș și Teleorman
* Sud – fluviul Dunărea pe o distanță de 45 km, care-l desparte de Bulgaria
* Vest – județul Dolj

Climă: este temperat-continentală, mai umedă în partea de nord si mai aridă în partea de sud. Punctul cel mai friguros etse la Caracal datorită curenților reci din estul Câmpiei Române care își au punctul terminus în această zonă, iar punctul cel mai călduros este la Corabia.

Relief: Este centrat pe valea inferioară a Oltului și teraselor sale și este format din câmpii și dealuri nu prea înalte.
De la limita de nord a județului până în apropiere de Slatina se întâlnește zona de dealuri, aparținând Podișului Getic și care ocupă o treime din suprafața județului. La sud de Slatina până la Dunăre se desfășoară o parte a Câmpiei Române, cu următoarele subunități de câmpie: Câmpia Romanaților, Câmpia Boianului și Câmpia Burnazului.
Altitudinea reliefului coboară în pantă lină de la Vitomirești, către Dunăre până la Corabia, ceea ce conferă o expoziție sudică însorită. Valea Dunării, orientată est-vest, domină malul românesc și prezintă terase întinse. Valea Oltului reprezintă o adevarată axă a teritoriului județului. Terasele Oltului se remarcă prin întinderi mai mari pe partea dreaptă a văii, începând din nordul județului până la Dunăre si până la Drăgănești pe partea stângă unde sunt bine dezvoltate terasele înalte: Coteana 80-90 m și Slatina 50-60m.

Rețea hidrografică: Axul principal al rețelei hidrografice îl constituie râul Olt care străbate județul pe la mijloc de la nord la sud, pe o lungime de 143 km. Râul Olt primește ca afluenți principali: pe dreapta râul Olteț, iar pe stânga câteva râuri cu debit foarte mic cum sunt: Tesluiul, Dârjovul. În partea de nord, județul Olt este brăzdat și de râul Vedea, cu afluentul de pe partea dreaptă Plapcea. Pe o distanță de 45 km, partea de sud a județului este udată de apele Dunării, care colectează întreaga rețea hidrografică a județului.

Stema județului Olt Olt


Este adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 1379 din 6 decembrie 2002 și publicată în Monitorul Oficial nr. 928 din 18 decembrie 2002.

Descrierea stemei:
Stema județului Olt se compune dintr-un scut cu baza curbată, sfertuit printr-o cruce de aur. Primul și al patrulea cadran, pe fond albastru, reprezintă un turn de argint cu foișor crenelat – stema vechiului județ Olt. În al doilea cadran și al treilea cadran, pe fond albastru, se află un snop de grâu de aur – stema vechiului județ Romanați.
În acest spațiu s-au contopit două foste județe antebelice, Olt și Romanați.

Lista orașelor din județul Olt Olt* Slatina, municipiu, reședința județului Olt
* Caracal, municipiu, fostă reședință a județului Romanați
* Balș
* Corabia port la Dunăre
* Scornicești
* Drăgănești-Olt
* Piatra Olt nod C.F.
* Potcoava
 
 
Harta județului Olt
Harta judetului Olt
 
Hoteluri din Olt

Contribuie la dezvoltarea paginii judetului Olt

Cazare in Olt