Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea județului Argeș

Regiunea geografică: Muntenia Site-uri utile:
Consiliul Judetean Argeș
Prefectura Argeș
Resedință de județ: Pitești
Populație: 652 625 loc (locul 9)
Recensământ: anul 2002
Suprafața: 6 862 km2 (locul 10)
Densitate: 95 loc/km2 (locul 12)
Abreviere: AG
Președinte Consiliu Județean: Constantin Nicolescu(PSD)
Prefectul județului: Rizescu Ion
 
Argeș este un județ în regiunea Muntenia din România.

Populație Argeș


Diviziuni administrative Argeș


Județul este compus din 3 municipii, 4 orașe și 95 de comune.

Municipii Argeș


* Pitești (reședința de judet)
* Câmpulung
* Curtea de Argeș

Orașe Argeș


* Costești
* Mioveni (1996)
* Topoloveni
* Ștefănești (2004)

Comune Argeș


* Albeștii de Argeș
* Albeștii de Muscel
* Albota
* Aninoasa
* Arefu
* Băbana
* Băiculești
* Bălilești
* Bârla
* Bascov
* Beleți-Negrești
* Berevoești
* Bogați
* Boteni
* Boțești
* Bradu
* Brăduleț
* Budeasa
* Bughea de Jos
* Bughea de Sus
* Buzoești
* Căldăraru
* Călinești
* Căteasca
* Cepari
* Cetățeni
* Cicănești
* Ciofrângeni
* Ciomăgești
* Cocu
* Corbeni
* Corbi
* Coșești
* Cotmeana
* Cuca
* Davidești
* Dâmbovicioara
* Dârmănești
* Dobrești
* Domnești
* Drăganu
* Dragoslavele
* Godeni
* Hârsești
* Hârtiești
* Izvoru
* Leordeni
* Lerești
* Lunca Corbului
* Mălureni
* Mărăcineni
* Merișani
* Micești
* Mihăești
* Mioarele
* Miroși
* Morărești
* Moșoaia
* Mozăceni
* Mușătești
* Negrași
* Nucșoara
* Oarja
* Pietroșani
* Poiana Lacului
* Poienarii de Argeș
* Poienarii de Muscel
* Popești
* Priboieni
* Râca
* Rătești
* Recea
* Rociu
* Rucăr
* Sălătrucu
* Săpata
* Schitu Golești
* Slobozia
* Stâlpeni
* Ștefan cel Mare
* Stoenești
* Stolnici
* Șuici
* Suseni
* Teiu
* Tigveni
* Țițești
* Uda
* Ungheni
* Valea Danului
* Valea Iașului
* Valea Mare-Pravăț
* Vedea
* Vlădești
* Vulturești

Fond morfoturistic Argeș


Județul Argeș este situat în partea central-sudică a țării, fiind delimitat la sud de paralela de 44°22’ latitudine nordică și la nord de cea de 45°36’ latitudine nordică, la vest de meridianul de 24°26’ longitudine estică, iar la est de cel de 25°19’ longitudine estică. Suprafața județului este de 682631 ha. În partea nordică, limita județului urmărește crestele înalte ale munților Făgăraș, traversează munții Piatra Craiului și culoarul Rucăr – Bran ce desparte județul Argeș de județele Sibiu și Brașov. La est limita cu județul Dâmbovița este mult mai lungă, traversând munții Leaota, Subcarpații Getici, piemontul Cândești și câmpia Găvanu Burdea. Limita sudică dinspre județul Teleorman taie câmpia Găvanu Burdea. La sud-vest, județul Argeș se învecinează cu județul Olt, limita străbătând câmpia Română și piemontul Cotmenei, traversând văile din bazinul superior al râului Vedea. Limita vestică, dinspre județul Vâlcea, traversează valea râului Topolog. Relief

Relieful este proporțional repartizat, coborand in trepte de la nord spre sud, cuprinzand toate unitatile geo-morfologice carpato-trans-danubiene, de la altitudinea de peste 2500 m pana la 160 m. Predomină ținuturile deluroase, care ocupa 55% din suprafața județului, munții 25% si câmpiile 20%.În relieful său se disting trei trepte: treapta înaltă, cu orientare est-vest, se desfășoară pe o lungime de 70 Km, între valea Dâmboviței și valea Oltului si se inscrie in peisaj prin cei mai inalti munti din tara (muntii Fagaras, muntii Iezer, muntii Piatra Craiului, munții Leaota si munții Papușa),precum și munții de înalțime mijlocie (munții Frunții,și Chițu) ca și culoarul Dragoslavele-Rucãr-Bran. În cadrul acestei trepte și îndeosebi a crestei munților Fagaraș ce se întind între Văile Dâmboviței și Oltului, se disting 140 de vârfuri ce trec de 2000 de m altitudine, 29 depașesc 2400 m, iar 6 dintre acestea depașesc 2500 m (vârful Moldoveanu 2544 m-cel mai înalt vârf din Carpații românești, aflat în întregime pe teritoriul județului Argeș; vârful Negoiu-2535m; Cãlțun Lespezi-2522m; Vânătoarea lui Buteanu-2508m ; Viștea Mare-2527 m si Dara -2501 m).

Vârfuri semețe și impunatoare se afla și în celelalte culmi cum sunt: Iezer-2462 m; Roșu-2469 m; Papușa-2391 m din Masivul Iezer Pãpușa; Vârful La Omu-2239 m si Vârful Pietrei -2086 m din Masivul Piatra Craiului, Vârful Leaota -2333m din munții cu același nume și altele.Pantele repezi, circurile și căldările glaciare (18 lacuri glaciare), conferă un farmec și o strălucire aparte, zonei alpine.Culmile sudice puternic ramificate au aspectul unor măguri împădurite până aproape de vârf, punând în evidență asimetria caracteristică munților Făgăraș.

Zona centrală a județului considerata si treapta mijlocie este ocupată de dealuri subcarpatice, față de care munții se înalță abrupt la nord, iar la sud dealurile scad în înălțime, pierzându-se treptat în câmpie. Dealurile înalte subcarpatice, acoperite de păduri de foioase, domină spre sud un relief larg vălurit, cu spinări netede și văi largi. Piemontul Getic reprezintă a treia treaptă morfologică a reliefului județului, a cărui limită cu subcarpații este marcată de șirul depresiunilor intracolinare, spre care se termină prin creste. Pe teritoriul județului Argeș se află parțial piemonturile Cândești și Cotmeana și în totalitate piemontul Argeșului (dealurile Argeșului). Câmpia Română constituie treapta cea mai coborâtă a reliefului județului Argeș, având două subunități: Câmpia înaltă a Piteștilor (în totalitate) și Câmpia Găvanu-Burdea (parțial). Prima subunitate are un caracter piemontan având altitudinea cea mai ridicată din toată Câmpia Română. Cealaltă subunitate este mult mai netedă și este străbătută de văi largi și puțin adânci.
 
 
Harta județului Argeș
Harta judetului Argeș
 
Hoteluri din Argeș

Contribuie la dezvoltarea paginii judetului Argeș

Cazare in Argeș