Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Orșova

Județ: Mehedinți Site-uri utile:
Primaria Orșova
Regiunea geografică: Oltenia
Populație: 10 441 loc (locul 169)
Recensământ: 2002
Suprafață: - km2 (locul - )
Densitate: - loc/km2 (locul - )
Altitudine: - m. (locul - )
Atestare documentară: - (locul - )
Latitudine: 44 grade 43' 31"
Longitudine: 22 grade 23' 46"
Localități:
Primar: Brăgaru Constantin
 
Orșova este un municipiu din județul Mehedinți, România. Chiar dacă după împărțirea administrativ-teritorială actuală Orșova face parte din județul Mehedinți, orașul este unul bănățean. Este situat pe malul lacului de acumulare Porțile de Fier I de pe Dunăre, în zona de varsare a râului Cerna în Dunăre. La recensământul din 2002, populația orașului era de 12 967 locuitori.

Ca urmare a realizării lacului de acumulare Porțile de Fier I, vechea vatră a orașului a fost inundată, iar populația a fost strămutată pe un nou amplasament, incluzând terasele Dunării și ale Cernei și versantul de sud al Munților Almăj, unde s-a construit un oraș complet nou (1966 -1971), care a înglobat și satele Jupalnic, Tufari și Coramnic.

Localizare Orșova


Localități vecine: Municipiul Drobeta Turnu Severin, la 35 km spre Craiova, comuna Topleț la cca 8 km pe drumul spre Timișoara, comuna Eșelnița la 5 km spre Moldova Noua. Peste Dunare, in Serbia, se găsește localitatea Tekija.

Istoric Orșova


* A făcut parte din provincia romană Dacia Malvensis, romanii construind aici un castru, Dierna. În arealul localității au fost descoperite urmele așezării daco-romane Dierna, ridicată la rang de municipiu în anul 193.
* Subiect de dispută între Litovoi și maghiari, localitatea rămane în posesia domnitorilor valahi. Trecând însă o dată cu numirea lui Iancu de Hunedoara, ca ban al Severinului, în posesie maghiară.
* În anul 1524, cetatea Orșova(inclusiv localitatea) a fost cucerită de turci și stăpânită de aceștia până în anul 1688.Din anul 1664,Orșova a devenit centru administrativ al unui sangeac.
* În anul 1688,localitatea a fost cucerită de austrieci iar în 1768 a devenit sediul unui garnizoane de graniță austriece atacată și distrusă în 1819 de Tudor Vladimirescu în urma unui incident de graniță româno-austriac.
* În anul 1916, așezarea a fost eliberată de armata română,pentru ca la 1 decembrie 1918 sa revină României în regiunea Banat.
* În anul 1923 a fost declarată oraș.
* Cu ocazia reformei administrative din anul 1968 face parte din județul Mehedinți

Cele mai importante momente din istoria Orșovei Orșova


Paleoliticul superior – primele urme de locuire ale omului în zona Orșovei (Cazanele Dunării , Cuina Turcului și Băile Herculane, Peștera Hoților.
Epipaleolitic (10.000 – 8.000 îHr. ) primele unelte agricole din zonă și primele manifestări de artă ale omului.
Neolitic- bronz (5.500 – 2.200 îHr. și 2.200 – 1.200 îHr. ) primele urme de locuitori.
Sec .I îHr. este posibilă existența unei cetăți dacice în zonă.
100 d.Hr. – Se construiește drumul roman din Clisura Dunării (cu Tabula Traiana ) și canalul roman de la Sip.
101 dHr. – Cucerirea romană; se înființează localitatea DIERNA, printre primele centre daco-romane din noua provincie a Imperiului Roman.
Este centru meșteșugăresc și punct vamal.
157 dHr. – o inscripție atestă prima dată epigrafic numele orașului sub numele de TISIERNA.
193-211 dHr.- Împăratul Septimius Severus ridică Dierna la rangul de Municipiu.
Sfârșitul sec. III – SEC. IV. dHr. Este construit castrul roman târziu;
Tot în această perioadă sunt atestați primii creștini în localitate.
Sec. IV – VI dHr. – DIERNA-ZERNES este restaurată de romani, apoi de bizantini.
Sec. X – Cetatea URSCIA este centru politic și militar al voievodului Glad.
1366 – Regele Ludovic cel Mare proclamă Orșova “Cetate Regească”
1524 – Turcii cuceresc cetatea Orșovei.
1660 – Orșova este stăpânită de otomani, este reședință de sandjeac; localitatea civilă este un sat de pescari și de agricultori.
1739 – 1740 pentru a stăpânii Orșova, turcii construiesc “ Canalul Cernei”.
1790 – prin pacea de la Sistov, Orșova trece în componența Austriei.
1772 – 1870 – Orșova face parte din Regimentul grăniceresc.
1829 – se termină lucrările la șoseaua Caransebeș – Orșova.
1830 – Orșova devine însemnat punct în navigația pe Dunăre, sediul unor agenții de navigație.
1834 – 1846 – se construiește șoseaua de pe Clisura Dunării.
1849 – la Orșova este îngropată coroana Ungariei de către revoluționarii ce trec în Imperiul Otoman; a fost găsită abia în anul 1853, pe locul respectiv înălțându-se Capela Coroanei.
1853 – se înființează oficiul telegrafic.
1866 – prima circumscripție medicală.
1873 – Orșova este inclusă în Județul Severin din Provincia Banat; localitatea dispune de judecătorie, pretură, notariat pentru nevoile locuitorilor din zonă.
1877 – Orșova primește dreptul la două târguri săptămânale și doua anuale ( 1 mai și 17 septembrie).
1878 – se termină lucrările la calea ferată Timișoara – Orșova, legată de calea ferată Timișoara – Budapesta și Vârciorova – București.
Primul tren sosește în Orșova la 11 ianuarie iar la 19 mai prin gara imperială de graniță de aici începe circulația normală a trenurilor.
1890 – 1896 au loc lucrările de regularizare a șenalului navigabil al Dunării;
se înființează un șantier de reparații navale,
se construiește paralel portul de mărfuri “Coroana” legat prin cale ferată de gară și printr-o conductă de rafinăria de petrol din zona gării.
O parte a portului din zona orașului primește statutul de Port liber.
1916 – august – noiembrie glorioasele bătălii ale armatei române de la Alion și Cerna conduse în prima parte de generalul – erou Ioan Dragalina.
1919 mai 5, Armata Română intră în Orșova care este integrată definitiv în România.
1923 – Orșova primește statutul de Oraș.
1944, 26-28 august - lupte de eliberare a Orșovei din al doi-lea război mondial; luptele continuă până la 30 august pentru eliberarea defileului Orșova – Severin; în luna septembrie au loc luptele de apărare a Clisurii Dunării în fața inamicului ce declanșase ofensiva de-a lungul Clisurii.
1954 – prin noua împărțire administrativă Orșova devine centru de raion în regiunea Banat (între anii 1950 – 1954, datorită conflictului cu Jugoslavia, centrul de raion a fost stabilit la Mehadia) dispunând de toate instituțiile administrative și politice de rigoare.
1968 – prin împărțirea administrativ-teritorială din februarie orșova este inclusă pentru prima oară în Județul Mehedinți, pierzând o serie de instituții vitale: judecătoria, notariatul, agențiile de navigație.
1966 – 1974 are loc strămutarea orașului ca urmare a construirii sistemului hidrotehnic și de navigație “Porțile de Fier”, în componența noului oraș intră și satele Jupalnic, Tufări, Coramnic.
1990, noiembrie orașul primește statutul de municipiu.

-Actualul oraș nu se află pe vatra orașului vechi, deoarece acesta a fost mutat mai sus față de nivelul Dunării, în prima parte a anilor '70, o dată cu umplerea lacului de acumulare format de barajul de la hidrocentrala Porțile de Fier I.

Demografie Orșova


Economie Orșova


Industria extractivă este reprezentată prin exploatări de bentonit, de crom, granit și balast. Principalele industrii dezvoltate la nivelul orașului sunt: industria energetică, construcții de nave fluviale, industria constructoare de motoare, generatoare și transformatoare electrice, industria de prelucrare a minereurilor neferoase (feldspat, azbest, cuarț, talc) și de prelucrare a lemnului, industria textilă.

Obiective Turistice Orșova


*Complexul arheologic (din Drobeta-Turnu Severin)
*Biserica GRECESCU (din Drobeta-Turnu Severin)
*Muzeul regiunii Porțile de fier
*Monumentul Cripta a eroilor din 1916-1918 (din Drobeta-Turnu Severin)
*Mănăstirea Sfânta Ana, Orșova
 
 
Stema orașului Orșova
Stema orasului Orșova
 
Poziția orașului Orșova în cadrul județului Mehedinți
Pozitia orasului Orșova in cadrul judetului Mehedinți
 
Harta rutieră a orașului Orșova


Hoteluri din Orșova

Vedere din satelit a orașului Orșova


Cazare in Orșova

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Orșova