Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea județului Dolj

Regiunea geografică: Oltenia Site-uri utile:
Consiliul Judetean Dolj
Prefectura Dolj
Resedință de județ: Craiova
Populație: 734 231 loc (locul 3)
Recensământ: anul 2002
Suprafața: 7 414 km2 (locul 7)
Densitate: 99 loc/km2 (locul 10)
Abreviere: DJ
Președinte Consiliu Județean: Ion Prioteasa(PSD)
Prefectul județului: Silviu Dumitru
 
Dolj este un județ în regiunea Oltenia din România, aflat în regiunea cea mai mănoasă și roditoare a Câmpiei Dunării și a Olteniei, într-o zonă ce a oferit, de-a lungul timpului, condiții de climă și mai ales sol, dintre cele mai prielnice.

Descriere geografică Dolj


* Așezare: Privit în ansamblul teritorial al României, Doljul are o poziție sudică-sud-vestică, axată pe cursul inferior al râului Jiu de la care îsi trage numele (Jiul de Jos sau Doljiu). Teritoriul județului se întinde între 43°43' și 44°42' latitudine nordică și, respectiv, 22° 50' și 24° 16' longitudine estică, adică pe aproximativ un grad latitudinal și un grad și jumătate longitudinal.

* Vecini: Doljul este învecinat cu județele: Mehedinți la vest, Gorj și Vâlcea la nord, Olt la est și fluviul Dunărea la sud, pe o lungime de circa 150 km, distanță ce constituie o parte din granița naturală a României cu Bulgaria.

* Suprafață: Suprafața totală este de 7.414 kmp și reprezintă 3,1% din suprafața țării. Din acest punct de vedere Doljul se situează pe locul 7 între unitățile administrativ-teritoriale ale României.

* Climă: Județul Dolj aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene datorită poziției sud - vestice. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrala și nordică a țării, cu o medie anuală de 10-11.5°C.

* Relief: Relieful județului cuprinde zona de luncă a Dunării, câmpia și zona de deal. Altitudinea crește de la 30 la 350 m față de nivelul mării, din sudul spre nordul județului, formând un larg amfiteatru deschis spre soare. Relieful apare ca niște trepte plate care se ridică sub formă de piramidă din lunca Dunării spre dealurile Amaradiei, de la 30 până la 350 m deasupra nivelului marii. Merită menționat existența în sudul județului a celei mai mari suprafețe nisipoase din țară, în paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumulările de precipitații. După aspectul general predominant al reliefului, Doljul poate fi considerat un județ de câmpie, iar după agentul principal care a generat formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului său se încadreaza perfect în categoria județelor dunărene.

* Rețea hidrografică: Este reprezentată de Dunăre care curge între Cetate și Dăbuleni, de Jiu care străbate județul de la Filiași la Zăval pe o distanță de 154 km și de lacuri și iazuri (Lacul Bistreț, Fântâna Banului, Maglavit, Golenti, Ciuperceni).

*Vegetația și flora: O mare parte din sudul județului este acoperită de lanuri bogate, vegetația fiind specifică zonei de stepă. În trecut, Câmpia Olteniei era acoperită de păduri de stejar care alternau cu tufărișuri. Influențele climatice și intervenția omului au determinat modificarea învelișului vegetal. În zona Ciuperceni și Apele Vii se întind păduri de salcâm, iar la Verbița, Murgași și Braniște predomină pădurile întinse de stejar.

* Faună: Fauna terestră și acvatică a suferit modificări generate de vânatul și pescuitul abuziv, multe dintre speciile care populau teritoriul județului Dolj supraviețuind în număr mic sau dispărând cu totul. Dintre speciile care populează regiunile de luncă predomină lișița, barza, egreta precum și unele specii de rozătoare.

* Demografie: Populatia județului este de 734.231 locuitori, reprezentând 3,3 % din populația țării.

Stema județului Dolj Dolj


Este adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 626 din 29 mai 2003 și publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 13 iunie 2003.

Descrierea stemei: Stema județului se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și retezat. În cartierul unu, în câmp roșu, un leu rampant, încoronat, de aur, armat și limbat cu negru, tinând o sabie de aur, în pal. În cartierul doi, în câmp roșu, un snop de grâu, de aur. În cartierul trei, în câmp albastru, un pește de argint, orientat spre dreapta (?).

Semnificația elementelor însumate: Leul este vechiul simbol al Olteniei, ca provincie istorică românească, și este un corolar al virtuților locuitorilor acestor meleaguri. Snopul de grâu reprezintă bogăția acestui județ și ocupația tradițională a locuitorilor săi. Peștele este un element heraldic tradițional, înscris în vechea stemă interbelică a județului, și reprezintă bogăția apelor acestei zone, iar prin extrapolare poate deveni un simbol al agilității oamenilor de pe aceste meleaguri.

Istorie Dolj


Descoperirile arheologice au relevat că teritoriul Doljului a cunoscut o locuire autohtonă neîntreruptă încă din era paleolitică.
Cea dintâi mențiune documentară datează din 1444, sub denumirea de Județul de Baltă,așezat în Câmpia Dunării si se întindea de la Balta Blahnița, aflată azi pe teritoriul județului Mehedinți, pâna la actuala comună doljeană, Bistreț.

Descoperiri de ultima oră (mai 2003) au relevat că localitatea Craiova, capitala județului, în afara denumirii antice, Pelendava, a mai purtat în secolele VII-VIII denumirea latină Ponsiona (pod peste Jiu), denumire aflată pe o inscripție găsită pe un fragment de stelă în apropierea castrului Pelendava, datată din secolul al VII-lea, a primit o confirmare de extremă importanță, într-o hartă alcatuită în preajma bătăliei de la Nicopole (1396), inclusă într-un manuscris ce se pastrează la Biblioteca Națională de la Paris. Aceast document, relevat istoriografiei românești, prin bunavoința ministerului francez al cultelor, probează continuitatea așezării Craiovei cel puțin între secolele VII-XII (preajma bătăliei de la Nicopole). Existența unui centru administrativ in zonă probează existența unei vieți destul de înfloritoare pe aria județului Dolj.

După o perioadă medievală înfloritoare, datorată situarii Marii Bănii a Olteniei pe teritoriul județului, la Craiova, a urmat o perioadă de tulburări sociale și politice în secolul al-XVIII-lea și începutul secolului al-XIX-lea când teritoriul județului Dolj, împreună cu cea mai mare parte a Olteniei, este disputat între români, otomani, austrieci și ruși.

Evenimentele politico-sociale petrecute în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, Unirea Principatelor, cucerirea Independenței, Marea Unire, Reformele agrare au creat condiții favorabile dezvoltării economiei.

Populația Dolj


Diviziuni administrative Dolj


Județul Dolj cuprinde 3 municipii, 4 orașe și 104 comune.

Municipii Dolj


* Craiova
* Băilești
* Calafat

Orașe Dolj


* Bechet
* Dăbuleni
* Filiași
* Segarcea

Comune Dolj


* Afumați
* Almăj
* Amărăștii de Jos
* Amărăștii de Sus
* Apele Vii
* Argetoaia
* Bârca
* Botoșești-Paia
* Brabova
* Brădești
* Braloștița
* Bratovoești
* Breasta
* Bucovăț
* Bulzești
* Călărași
* Calopăr
* Caraula
* Cârcea
* Cârna
* Carpen
* Castranova
* Catane
* Celaru
* Cerăt
* Cernătești
* Cetate
* Cioroiași
* Ciupercenii Noi
* Coșoveni
* Coțofenii din Dos
* Coțofenii din Față
* Daneți
* Desa
* Dioști
* Dobrești
* Dobrotești
* Drăgotești
* Drănic
* Fărcaș
* Galicea Mare
* Galiciuica
* Gângiova
* Ghercești
* Ghidici
* Ghindeni
* Gighera
* Giubega
* Giurgița
* Gogoșu
* Goicea
* Goiești
* Grecești
* Întorsura
* Ișalnița
* Izvoare
* Leu
* Lipovu
* Măceșu de Jos
* Măceșu de Sus
* Maglavit
* Malu Mare
* Mârșani
* Melinești
* Mischii
* Moțăței
* Murgași
* Negoi
* Orodel
* Ostroveni
* Perișor
* Pielești
* Piscu Vechi
* Plenița
* Pleșoi
* Podari
* Poiana Mare
* Predești
* Radovan
* Rast
* Robănești
* Rojiște
* Sadova
* Sălcuța
* Scăești
* Seaca de Câmp
* Seaca de Pădure
* Secu
* Siliștea Crucii
* Șimnicu de Sus
* Sopot
* Tălpaș
* Teasc
* Terpezița
* Teslui
* Țuglui
* Unirea
* Urzicuța
* Valea Stanciului
* Vârtop
* Vârvoru de Jos
* Vela
* Verbița


Turism Dolj


Absența peisajelor naturale și transformările antropice determină un potențial turistic redus, dar care recompensează prin obiectivele turistice și arhitectonice din principalele orașe

Rezervații naturale și monumente ale naturii Dolj


* Pădurea Ciurumela de la Poiana Mare - Este o rezervatie forestiera, cu salcâmi bătrâni, apreciată pentru conținutul lemnos și dimensiunile arborilor, unici în Europa. Rezervația forestieră se află pe partea dreaptă a drumului național Calafat – Bechet – Cernavodă, la circa 5 km de comuna Poiana Mare. Pădurea de salcâm care formează rezervația are o vechime de peste 90 de ani și se întinde pe o suprafață de 8 ha.
* Punctul fosilifer Bucovăț - În comuna Bucovăț se întinde pe o suprafață de 4 ha, un important punct fosilifer, cu o bogată faună fosilă de cochilii de moluște, care datează din Paleolitic, descoperit în anul 1949. Datorită cercetărilor și studiilor publicate despre fauna fosiliferă de moluște existentă aici, zona este ocrotită de lege.
* Rezervația ornitologică de la Ciupercenii Noi (la sud de Calafat) - În apropiere de comuna Ciupercenii Noi se întinde pe o suprafață de 500 ha un colț de luncă care a fost declarată rezervație ornitologică în anul 1971. Aici traiesc peste 140 de specii de păsări, unele rare, printre care se numără barza neagră, egreta mică, rața pestriță, lișița, codobatura albă, stârcul roșu etc. Este singurul loc din lunca Dunarii care a rămas neîndiguit.
* Rezervația de bujori sălbatici de la Plenița - Este unică în Romania.
* Păduri - Zona Doljului este presarată cu numeroase păduri cum sunt cele de la Coșoveni (o zonă de vanatoare de căpriori și fazani la 10 km de Craiova pe DN 6), Radovan (la 30 km de Craiova) sau de la Braniște (cu stejar brumăriu).
* Parcul Nicoale Romanescu din Craiova - Realizat după planurile arhitectului francez E.Redont între anii 1900 – 1903, este unul dintre cele mai mari parcuri din țară (cu o suprafață de 90 ha). Aici au fost amenajate sere, un lac cu insule, statui și un frumos pod suspendat.

Personalități Dolj* Corneliu Baba
* Alexandru Macedonski
* Titu Maiorescu
* Marin Sorescu
* Francisc Șirato
* Nicolae Titulescu
* Ion Țuculescu
* Nicolae Vasilescu Karpen
 
 
Harta județului Dolj
Harta judetului Dolj
 
Hoteluri din Dolj

Contribuie la dezvoltarea paginii judetului Dolj

Cazare in Dolj