Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea orașului Tășnad

Județ: Satu Mare Site-uri utile:
Primaria Tășnad
Regiunea geografică: Maramureș
Populație: 8 631 loc (locul 209)
Recensământ: 2002
Suprafață: 97 km2 (locul 87)
Densitate: 100 loc/km2 (locul 130)
Altitudine: - m. (locul - )
Atestare documentară: - (locul - )
Latitudine: 47 grade 28' 38"
Longitudine: 22 grade 35' 02"
Localități: Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad, Valea Morii
Primar: Andrei Ștefan Veron, UDMR, din 2008
 
Tășnad este un oraș în județul Satu Mare, Transilvania, România. Are o populație de 9.649 locuitori.

Descoperirile arheologice validate de mărturii istorice demonstrează vechimea și continuitatea viețuirii umane pe actuala vatră a Tășnadului, din neolitic până în zilele noastre. Localitatea a primit statutul de oraș în anul 1968, iar în prezent are o populație de 10.000 locuitori. Obiective turistice: Catedrala Ortodoxă, Biserica Romano Catolică, Muzeul Orășenesc amplasat într-o cladire din sec. al XVIII-lea, monument istoric.

Tășnadul, datorită bogățiilor sale (zăcăminte hidrominerale cu caracteristici termale, cu temperatura apei de 720C) este și stațiune balneoclimaterică de interes judetean, dispunând de un ștrand termal, microbaza de tratament și alte amenajări specifice.

Populația Tășnad


Numărul de locuitori ai localității Tășnad, în urma recensământului din anul 2002, este de 9669 de locuitori.

Suprafața administrativ-teritorială a localității este de 9660 ha.

Clima Tășnad


Climatul temperat, cu o temperatură medie anuală între 9 - 10 °C. Luna cea mai rece -ianuarie, iar luna cu temperaturile cele mai ridicate - iulie. Umezeala relativă a aerului prezintă valori medii anuale cuprinse între 78% și 80%. Cantitățile medii anuale de precipitații se mențin între 550 - 650 mm. Viteza medie anuală a vântului: 2,6 - 3,5 m/s.
Altitudinea față de nivelul mării: între 134 m (satul Valea Morii) - 220 m (colina pe care este amplasat orașul).

Ape Tășnad


Rețeaua hidrografică este alcătuită din: Valea Cehalului (18,8 km), cu afluenții: Valea Neagră (3,7 km), Valea Rațului (3,7 km), Valea Ciripicea (9,7 km); Pârâul Micăului (5,2 km) și Valea Checheț (16,3 km). Debitul acestor cursuri de apă este variabil, puternic primăvara, la topirea zăpezilor și aproape de secare, în perioada lunilor de vară. În zona sud-vestică a orașului sunt amenajate două lacuri de baraj, pentru regularizarea apelor provenite din viituri, lacul din amonte având o suprafață de 9515 mp, iar cel din aval 8419 mp.

Economia Tășnad


Economia este reprezentată, în principal, de turism (pensiuni agroturistice, hoteluri, moteluri, campinguri), agricultură (culturi agricole și zootehnie), industrie (construcții metalice pentru industria chimică, prelucrarea lemnului), comerț (desfacerea bunurilor de consum, a celor de folosință îndelungată) și servicii (utilități publice, telecomunicații, bănci).

Stațiunea Tășnad Tășnad


În anul 2000, prin Hotãrârea Guvernului nr. 417, orașul Tășnad a fost atestat ca stațiune turisticã de interes local. Pe teritoriul localității a fost descoperit un important zãcãmânt hidrografic termomineral, în anul 1978 fiind forat un puț de captare a apei termale, la o adâncime de 1.354 m (sonda 4.715). www.tasnad.com, www.statiuneatasnad.ro. În „Zona de Agrement” a orașului funcționează, încă din anul 1978, Ștrandul termal, locație care atrage, în fiecare an, zeci de mii de turiști din județul Satu Mare și din județele învecinate (Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj), precum și turiști străini.

Muzeul Orășenesc Tășnad Tășnad


Amenajat în anul 1978, într-un vechi conac nobiliar “Castelul Cserey Fischer”, reconstruit în a doua jumatate a secolului al XVIII-lea (1771), Muzeul Orășenesc Tășnad cuprinde 4 săli expoziționale, grupate pe două secții: arheologie și istorie locală; etnografie. Reorganizat în anul 1995, muzeul prezintă elemente specifice culturii materiale și spirituale din zona Tășnadului, marturii ale evoluției istorice, predominând aspectele creativitații de tip tradițional.
Muzeul se face remarcat îndeosebi datorită existenței unor ateliere meșteșugărești complexe. În acest sens, sălile expoziționale sunt structurate pe ideea prezentării principalelor ocupații și meșteșuguri practicate în zonă, aducând astfel în fața privitorului înțelepciunea și îndemânarea arhaică, simțul formelor și culorilor, ingeniozitatea și măiestria meșterului țăran.
Patrimoniul arheologic provine din săpăturile efectuate în zona limitrofă orașului Tășnad și cuprinde vestigii ale epocilor: neolitic, bronzului, perioada dacilor liberi. Diverse obiecte și documente din epoca feudală și epoca moderna întregesc colecția de istorie. Regiunea etnografică a Tășnadului este parte componentă a zonei de “Codru”, având pe lângă particularitațile proprii, și elemente etnoculturale specifice Sătmarului și Sălajului. Expozitia de etnografie pune în evidență principalele aspecte ale culturii materiale si spirituale specifice Tășnadului. În circuitul expozițional este inclusă și o sală de expoziții temporare, care reprezintă un cadru optim de prezentare a celor mai semnificative aspecte din istoria și cultura orașului și a județului. Expoziția de etnografie cuprinde o gama variată de obiecte din ceramică de uz gospodăresc și ceramică decorativă, produse în centrele de olărit din Tășnad, Vama, Baita, Cehu Silvaniei, unelte agricole tradiționale, unelte folosite în atelierele meșteșugărești, specializate în prelucrarea lemnului, a fierului și a pieilor. Dispunând de mijloace tehnice rudimentare, cu materiile prime avute la îndemână, industria casnică textilă din zona Tășnadului a produs valori artistice de un remarcabil bun gust și rafinament. Prin varietatea obiectelor expuse (ștergare, așternuturi de pat, fețe de masă, fețe de pernă, costume populare tradiționale), prin gama larga de motive decorative utilizate în ornamentarea acestora, colecția de textile a muzeului este purtatoarea unor creații artistice deosebit de valoroase și originale.

TURISM ÎN TĂȘNAD Tășnad


Hippocrates, Parintele medicinii a fost primul care a declarat: “Natura este medicul bolilor noastre”.
Mama Natură a fost generoasă cu Tășnadul datorită în special bogăției apelor geo-termale care, deși e puțin cunoscută, e una dintre cele mai mari din regiune.
Situat în nord-vestul României, în partea sudicã a județului Satu Mare, Tãșnadul, ca așezare urbanã, a fost întemeiat ca urmare a unei evoluții îndelungate. Descoperirile arheologice din zonã, validate de mărturii istorice, demonstreazã vechimea și continuitatea viețuirii umane pe actuala vatră a Tășnadului din neolitic și pânã în zilele noastre. Învestigând trecutul, existența în timp și dezvoltarea orașului, aflãm cã prima consemnare documentarã despre Tășnad este fãcutã în anul 1021, de cãtre "Nicolaus Mester Tasnadi plebanus", iar cel de-al doilea document, emis la data de 6 mai 1246, evidențiazã localitatea Tășnad ca fiind moșie episcopalã aparținând comitatului Solnoc.

Pe teritoriul localității a fost descoperit un important zăcământ hidrografic termomineral, în anul 1978 fiind forat un puț de captare a apei termale, la o adâncime de 1.354 m (sonda 4.715).
În „Zona de Agrement” a orașului funcționează, încă din anul 1978, Ștrandul termal,

Apa termală, care are o temperatură de suprafață de 72ºC și o mineralizare totală de 9,84 g/l, este predominant clorurată-bicarbonatată-sulfatată (din punct de vedere al dominanței anionilor) și sodică-calcică-magneziană în prezența amoniului și potasiului. Aceste calități o recomandă pentru utilizarea în cura externă, în afecțiuni reumatismale degenerative, afecțiuni reumatismale abarticulare, afecțiuni neurologice periferice cronice, afecțiuni ginecologice cronice (în afara puseelor inflamatorii), afecțiuni posttraumatice, boli asociate (boli profesionale, endocrine, boli de metabolism), dar și pentru băi tonifiante, de întreținere a condiției fizice sau, pur și simplu, agremental, prin îmbinarea curelor de apă, aer și soare.

Biserica Reformată, Tășnad


Biserica Reformată, monument istoric, construită în anul 1476, în perioada în care episcop era Vingradi Gerep Laszlo, rudă cu regele Matei Corvin. Biserica, realizată în stilul gotic târziu, are numeroase elemente de construcție și obiecte de cult valoroase, fiind renovată de mai multe ori (o renovare generală s-a făcut în 1776) păstrându-se dimensiunile și stilul inițial; Turnul a fost construit între anil 1814-1821 în stil baroc nou. Potrul cel mai vechi este din 1631. Clopotul mic s-a turnal în 1796, fiind înlocuit în 1843. Clopotul mare s-a turnal in 1836 și a fost înlocuit în 1923

Biserica Ortodoxă Tășnad


A fost construită în anul 1988, pe locul vechii biserici. Are planul in formă de cruce, interiorul cu boltă. Fresca este pictată în stil neobizantin. Clopolul mare a fost turnat în anul 1896 iar clopotul mic în 1918.

Biserica Catolica Tășnad


Reconstruită în anul 1903, are înalțimea turnului de 42 m.
Altarele au fost confecționate în Budapesta. Statuile sculptate în lemn sunt lucrate în Tirolia și Moravia (1913-1917). Parohia are trei capele: Capela Sf. Ana (1823), Capela St. Antoniu (1908) si Capela Sf.loan(1829).

Biserica Greco-Catolica Tășnad


Ridicată în anul 1996. Linia arhitectonică are ca idee de creație triunghiul, figura ce în simbolistica creștină reprezintă Sf. Treime. Fiecare latură reprezintă o persoană divină: Tatăl, Fiul și Sf.Spirit. La subsol este amenajat un amfiteatru destinat programului
tinerilor creștini.

În comuna Săcășeni se poate vizita "Conacul boieresc" iar în satul Sarauad Casa Memoriala Grigore Maior(Episcop Greco-Catolic membru al Școlii Ardelene)

Județul Satu Mare oferă pasionaților de istorie mai multe locații ce pot fi vizitate printre care se numară și localitatea Ardud. Așezarea este atestată documentar din anul 1215, sub forma Herdeud.. Cetatea Ardud, construită în sec. al XV-lea, de plan poligonal cu bastioane de colț , a fost una dintre cele mai puternice cetăți seniorale din nordul Transilvaniei fiind construită de voievodul Bartolomeu Dragfi, ruda lui Ștefan cel Mare.
De asemenea în Ardud se poate vizita biserica Romano-Catolică, construita în 1482 și refăcută în 1860 și 1959 în stil gotic.

Acas își așteaptă vizitatorii cu ștrandul cu apă termală și biserica reformată (monument din secolul al XIII-lea),

Ady Endre este unul dintre cei mai mari poeți din literatura maghiara. Este un poet simbolist, primul care rupe legăturile cu stilurile vechi, creând un stil modern. Poezia sa a fost influențată de Baudelaire și Verlaine.
Casa memorială se poate vizita în satul care-i poartă numele aflat la 6 km de Comuna Cauas.
Carei este și el un punct turistic demn de vizitat. Cunoscut înca din 1320, sub denumirea de "Villa Karul", orașul se mândrește cu splendidul castel Karoly (astăzi muzeu), construit în anul 1794 în parcul orașului și foarte bine conservat.
Tot aici se află "Monumentul Ostașului Român", operă a marelui sculptor Vida Geza, născut pe aceste meleaguri. Se mai păstrează, spre încântarea turiștilor, vechi case medievale, sedii ale breslelor meșteșugărești, ateliere de ceramică și artizanat.
Alte repere pentru amatorii de turism: Muzeul Șvăbesc din Petresti, Muzeul Maghiar din Bogdand, Muzeul Moților din Scărișoara, Biserica din lemn de la Soconzel, rezervația dacilor liberi de la Mediesu Aurit, rezervația arheologică Bobold-Carei..
 
Căutare oraș în Satu Mare:

 
 
Stema orașului Tășnad
Stema orasului Tășnad
 
Poziția orașului Tășnad în cadrul județului Satu Mare
Pozitia orasului Tășnad in cadrul judetului Satu Mare
 
Harta rutieră a orașului Tășnad


Hoteluri din Tășnad

Vedere din satelit a orașului Tășnad


Cazare in Tășnad

Contribuie la dezvoltarea paginii localitatii Tășnad